Επιστολή ΕΛΕΤΑΕΝ στο ΥΠΕΝ για τις τροποποιήσεις ΑΕΠΟ Eletaen Team 24 Ιανουαρίου, 2022

Επιστολή ΕΛΕΤΑΕΝ στο ΥΠΕΝ για τις τροποποιήσεις ΑΕΠΟ

Δευτέρα, 24 Ιανουαρίου 2022

Eπιστολή σχετικά με τις διαδικασίες τροποποίησης ΑΕΠΟ απέστειλε στο νέο Γ.Γ. Περιβάλλοντος η ΕΛΕΤΑΕΝ. Στην επιστολή της η ΕΛΕΤΑΕΝ επαναφέρει το θέμα της ορθής εφαρμογής της περίπτωσης β) της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4014/2011 όπως τέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του ν.4685/2020 και ζητά την επιτάχυνση της διαδικασίας τροποποίησης ΑΕΠΟ: απλά αιτήματα τροποποίησης τα οποία παλαιότερα διεκπεραιώνονταν σε σύντομο σχετικά χρόνο με τη λήψη μόνο των αναγκαίων γνωμοδοτήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες, πλέον υποχρεώνονται στην επανάληψη του συνόλου της διαδικασίας και της διαβούλευσης που ακολουθείται και για την αρχική ΑΕΠΟ. Για το λόγο αυτό, με την παλαιότερη επιστολή της η ΕΛΕΤΑΕΝ είχε ζητήσει την έκδοση αναλυτικής Εγκυκλίου. Με τη σημερινή επιστολή μας επαναφέρουμε το αίτημά μας αυτό, παράλληλα με την πρόταση ότι, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, η αντιμετώπιση του ζητήματος μπορεί να γίνει με κατάλληλη νομοθετική ρύθμιση.

Δείτε την επιστολή της ΕΛΕΤΑΕΝ ΕΔΩ

Δείτε παλαιότερη επιστολή της 30.7.2020 ΕΔΩ