Επιστολή ΕΛΕΤΑΕΝ στη ΡΑΕ για τη δημόσια διαβούλευση επί του υποδείγματος της Εγγυητικής Επιστολής Βεβαίωσης Παραγωγού Eletaen Team 8 Σεπτεμβρίου, 2021

Επιστολή ΕΛΕΤΑΕΝ στη ΡΑΕ για τη δημόσια διαβούλευση επί του υποδείγματος της Εγγυητικής Επιστολής Βεβαίωσης Παραγωγού

Τετάρτη, 8 Σεπτεμβρίου 2021

Με επιστολή της προς τη ΡΑΕ, συμμετείχε η ΕΛΕΤΑΕΝ στη δημόσια διαβούλευση της Αρχής επί του περιεχομένου του υποδείγματος της Εγγυητικής Επιστολής Βεβαίωσης Παραγωγού του άρθρου 11Α του ν. 4685/2020 (ΦΕΚ Α’ 92/ 07.05.2020), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 137 του ν. 4819/2021 (ΦΕΚ Α’ 129/23.07.2021).

Η ΕΛΕΤΑΕΝ επεσήμανε ότι δεν πρέπει να μεταβληθεί  η έως σήμερα ισχύουσα νόμιμη πρακτική, σύμφωνα με την οποία η εγγυητική επιστολή εκδίδεται από κάθε φορέα που έχει το νόμιμο δικαίωμα έκδοσης τέτοιων εγγυητικών και όχι μόνο από πιστωτικά ιδρύματα (Τράπεζες), όπως καθορίζεται στην υποσημείωση 1 του σχεδίου της νέας εγγυητικής επιστολής.

Τέλος, ζητήθηκε να υπάρξει ρητός ορισμός της ημερομηνίας λήξης στο σχέδιο της Εγγυητικής Επιστολής Βεβαίωσης Παραγωγού.

Δείτε την επιστολή της ΕΛΕΤΑΕΝ ΕΔΩ