Επιστολή της ΕΛΕΤΑΕΝ προς τη ΡΑΕ για τις διαδικασίες αδειών παραγωγής Eletaen Team 27 Σεπτεμβρίου, 2019

Επιστολή της ΕΛΕΤΑΕΝ προς τη ΡΑΕ για τις διαδικασίες αδειών παραγωγής

Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου  2019

Την Παρασκευή 27.9.2019, η ΕΛΕΤΑΕΝ απέστειλε επιστολή και αναλυτικό υπόμνημα στη ΡΑΕ με τις απόψεις της στη διαβούλευση για τις αρχές απλοποίησης των διαδικασιών για τις άδειες παραγωγής.

Η ΕΛΕΤΑΕΝ επισημαίνει:

 1. Η γενική κατεύθυνση της πρότασης της ΡΑΕ είναι θετική. Επικροτούμε το γεγονός ότι έχουν υιοθετηθεί αρκετές από τις προτάσεις μας.
 2. Υπάρχουν σημεία της πρότασης στα οποία έχουμε ισχυρή διαφωνία.

  Τέτοια είναι για παράδειγμα:

  • Η αυτοδίκαιη παύση της άδειας εάν δεν έχει φθάσει το έργο σε συγκεκριμένο στάδιο ωριμότητας. Η τιμωρητική αυτή πρόταση δεν λαμβάνει υπόψη το πραγματικό γεγονός ότι οι καθυστερήσεις στην ανάπτυξη οφείλονται στις διαδικασίες που έχει θεσπίσει το Κράτος και στον τρόπο που τις εφαρμόζει και όχι στους υποψήφιους παραγωγούς.
  • Η εναλλακτική της απαίτησης εγγυοδοσίας για την τεκμηρίωση της χρηματοδοτικής ικανότητας, που δεν είναι ρεαλιστική.
  • Η πλήρης κατάργηση της απαίτησης για πιστοποιητικό ανεμολογικών μετρήσεων. Η ΕΛΕΤΑΕΝ έχει ζητήσει να απαιτείται η διαπίστωση προσκόμισης τέτοιου πιστοποιητικού (αλλά όχι η αξιολόγηση ενεργειακής μελέτης) ως ελάχιστο δείγμα δέσμευσης του αιτούντος στη μελέτη του έργου που προτείνει.
 1. Υπάρχουν σημεία στα οποία η ΡΑΕ έχει κινηθεί πιο συντηρητικά / περιοριστικά από ό,τι πρέπει. Σε αυτά πρέπει να επέλθει πολύ μεγαλύτερη ευελιξία. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι:
  • Οι περιορισμοί που τίθενται για τα όρια των γηπέδων και τις αποστάσεις των ανεμογεννητριών.
  • Οι διαδικασίες τροποποίησης (μεταφορά ισχύος, συνένωση, κατάτμηση αδειών) που πρέπει να απλοποιηθούν περισσότερο κατά την πρόταση που έχουμε ήδη υποβάλει. Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στο σημείο αυτό, καθώς η υιοθέτηση της πρότασής μας, θα απελευθερώσει άμεσα δυνάμεις τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στη ΡΑΕ και θα δώσει σημαντική ώθηση σε ώριμα έργα που έχουν τις υψηλότερες πιθανότητες να υλοποιηθούν χρονικά πρώτα.
  • Η προτεινόμενη άρνηση επίκλησης ίδιας συμμετοχής ή ΧΑΤ για την τεκμηρίωση της χρηματοδοτικής ικανότητας. Όπως έχουμε αναλύσει, στην περίπτωση αυτή η διαδικασία δεν μπορεί να είναι αυτόματη.
 2. Υπάρχουν σημεία της πρότασης, η υιοθέτηση των οποίων καθιστά απαγορευτική την ηλεκτρονική αυτοματοποίηση της διαδικασίας π.χ. η διατήρηση κριτηρίων που δεν έχουν νόημα όπως η δημόσια υγεία ή η εθνική ασφάλεια και η απαίτηση για υποβολή τεύχους συμβατότητας με το ΕΧΠ.
 3. Αυτονόητα, πρέπει να αποσαφηνιστεί ότι η νέα απλοποιημένη διαδικασία θα καταλάβει και τα εκκρεμή αιτήματα για τροποποίηση υφιστάμενων ή για χορήγηση νέων αδειών παραγωγής.
 4. Δεν είναι απαραίτητο να τροποποιηθεί ο ν.3468/2006 για να αρχίσουν να εφαρμόζονται ορισμένες απλοποιημένες διαδικασίες που θα διευκολύνουν την ανάπτυξη και θα ελαφρύνουν άμεσα το φόρτο της ΡΑΕ.Τέτοιες είναι οι νέες διαδικασίες για τη μεταφορά ισχύος μεταξύ υφιστάμενων αδειών, η κατάτμηση υφιστάμενης άδειας σε δύο ή περισσότερες και η συνένωση αδειών παραγωγής.Το ίδιο βέβαια ισχύει για την ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας, που δεν θα πρέπει να προηγηθεί για την εφαρμογή των νέων διαδικασιών.
 5. Επαναφέρουμε την πρότασή μας για δημόσιο μητρώο όπου θα καταγράφονται όλα τα στοιχεία των αδειών παραγωγής, όπως και την πρότασή μας για διάκριση του ειδικού περιεχομένου της άδειας σε ουσιαστικά και λοιπά στοιχεία (ώστε να μην απαιτείται τροποποίηση εάν αλλάζουν τα λοιπά στοιχεία).

Πέραν των ανωτέρω, υπογραμμίζουμε την ανάγκη να καταργηθεί το τέλος διακράτησης αδειών, για τους ίδιους ακριβώς λόγους που δεν μπορεί να θεσπισθεί αυτοδίκαιη παύση της άδειας μετά από κάποια έτη.

Δείτε την επιστολή της ΕΛΕΤΑΕΝ σε pdf

Δείτε τα σχόλια της ΕΛΕΤΑΕΝ σε pdf

Η φωτογραφία της ανάρτησης είναι του Απόστολου Φραγκούλη από την Κεφαλονιά.