Επιστολή ΕΛΕΤΑΕΝ για τον διαθέσιμο ηλεκτρικό χώρο Eletaen Team 1 Νοεμβρίου, 2022

Επιστολή ΕΛΕΤΑΕΝ για τον διαθέσιμο ηλεκτρικό χώρο

Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2022

Επιστολή στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας απέστειλε η ΕΛΕΤΑΕΝ για την αξιοποίηση του διαθέσιμου ηλεκτρικού χώρου και τις προτάσεις της για τη δημόσια συζήτηση περί απελευθέρωσης του δεσμευμένου ηλεκτρικού χώρου.

Με την επιστολή, γνωστοποιήθηκε στο ΥΠ.ΕΝ η μελέτη που εκπόνησε το ΕΜΠ για λογαριασμό της ΕΛΕΤΑΕΝ, η οποία τεκμηρίωσε ότι, σε σχέση με την κυριαρχία των φωτοβολταϊκών, ένα ισορροπημένο μείγμα τεχνολογιών αιολικών και φωτοβολταϊκών:

– διασφαλίζει περισσότερη διάθεση καθαρής ενέργειας και

-οδηγεί σε πιο αποτελεσματική αποζημίωση των σταθμών μέσα από την αγορά.

Όπως όμως τονίζεται, οι σημερινές προοπτικές για την εξέλιξη του μείγματος των νέων Α.Π.Ε. δεν συνάδουν με την ανάγκη για ισορροπημένο μείγμα, καθώς στο σύνολο των ώριμων έργων Α.Π.Ε. που έχουν λάβει ή αναμένουν να λάβουν ΟΠΣ (36.519,98 MW), μόλις το 13% αφορά αιολικά πάρκα (4.668,45 ΜW) ενώ το 85% αφορά φωτοβολταϊκά (31.123,15 ΜW). Στην πραγματικότητα, η κατάσταση είναι ακόμα δυσμενέστερη διότι στα ανωτέρω στοιχεία δεν συμπεριλαμβάνονται οι πλήρεις αιτήσεις για ΟΠΣ στον ΔΕΔΔΗΕ (που αφορούν σχεδόν αποκλειστικά φωτοβολταϊκά).

Η ΕΛΕΤΑΕΝ επισημαίνει πως η εικόνα αυτή δεν είναι φυσιολογική, εγκυμονεί κινδύνους για το Σύστημα και την αγορά και αποτελεί σαφή ένδειξη ότι ο τρόπος που αδειοδοτούνται και αναπτύσσονται επί χρόνια οι επενδύσεις Α.Π.Ε. στην Ελλάδα είναι αναποτελεσματικός, περιέχει στρεβλώσεις και δεν χαρακτηρίζεται από ισότιμη αντιμετώπιση των τεχνολογιών. Για αυτό, σε σχέση με τις ιδέες για απελευθέρωση του δεσμευμένου ηλεκτρικού χώρου, η ΕΛΕΤΑΕΝ προτείνει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:

1) Θα πρέπει να αποφευχθούν οριζόντια μέτρα που θέτουν ενιαία ορόσημα στα έργα, διότι τέτοια μέτρα αδυνατούν να λάβουν υπόψη τους με δίκαιο τρόπο τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι επενδυτές (κυρίως των αιολικών) με την απίθανη γραφειοκρατία, τις αναίτιες καθυστερήσεις της διοίκησης, την εμπλοκή με τα τοπικά μικροπολιτικά συμφέροντα και τόσα  άλλα.

Η ορθή πολιτική απαιτεί τη διάθεση από την Πολιτεία των αναγκαίων ανθρώπινων πόρων που με μέγιστη αυστηρότητα θα αξιολογούν τους ειδικούς λόγους για τους οποίους κάθε συγκεκριμένο έργο δεν έχει επιτύχει εμπρόθεσμα κάποιο ορόσημο. Αν αυτοί οι λόγοι δεν οφείλονται στον επενδυτή (όπως συνήθως συμβαίνει στην περίπτωση των αιολικών), θα πρέπει η Πολιτεία να τους αντιμετωπίζει. Αν οφείλονται σε αμέλεια του επενδυτή, θα πρέπει η Πολιτεία να επιβάλει τις προβλεπόμενες αυστηρές κυρώσεις.

2) Αν θεωρηθεί ότι δεν υπάρχουν οι αναγκαίοι ανθρώπινοι πόροι για να εφαρμοσθεί η ανωτέρω πολιτική, τότε αυτή θα μπορούσε να εφαρμοσθεί για τα αιολικά πάρκα και τις άλλες τεχνολογίες πλην φωτοβολταϊκών, τα δε οριζόντια ορόσημα να εφαρμοσθούν αποκλειστικά στα φωτοβολταϊκά που θα αποτελούσαν τον τεράστιο όγκο του φόρτου των στελεχών που θα κάνουν τους συγκεκριμένους ελέγχους ανά έργο.

3) Αν και δεν βλέπουμε το λόγο η πρόταση νο 2 να μη γίνει αποδεκτή, αν τελικά η Πολιτεία επιμένει να θέσει σε όλες τις τεχνολογίες οριζόντια ορόσημα, τότε είναι προφανές ότι αυτά πρέπει να είναι διαφορετικά ανά τεχνολογία και μέγεθος έργου. Τα ορόσημα για τα αιολικά πάρκα και τα υδροηλεκτρικά πρέπει να έχουν πολλαπλάσια προθεσμία από τα φωτοβολταϊκά διότι -όπως αποδεικνύουν τα παραπάνω στοιχεία- υποφέρουν από πολύ περισσότερο αναποτελεσματικές διαδικασίας αδειοδότησης.

4) Σε κάθε περίπτωση, η ακύρωση μιας ΟΠΣ αιολικού πάρκου πρέπει να οδηγεί σε «αντικατάστασή» με ΟΠΣ ίσης τουλάχιστον αιολικής ισχύος. Με τον τρόπο αυτό δεν θα επιδεινωθεί περισσότερο η ήδη δυσμενής σημερινή κατάσταση.

5) Ο έλεγχος της παραβίασης των οροσήμων θα πρέπει να γίνεται σε επίπεδο ομίλου ή συνδεδεμένων  εταιρειών και όχι ανά μεμονωμένο έργο. Παραδειγματικά, εάν ένας όμιλος διαθέτει περισσότερες από μία ΟΠΣ και για το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών (π.χ. 70% της ισχύος τους) έχει επιτύχει τις προθεσμίες των οροσήμων, είναι προφανές ότι πρόκειται για επιμελή επενδυτή που δεν πρέπει να τιμωρηθεί με ακύρωση του υπολοίπου 30% των ΟΠΣ που έχουν καθυστερήσει, προφανώς για αντικειμενικούς λόγους που ξεφεύγουν της ευθύνης του.

Δείτε την επιστολή της ΕΛΕΤΑΕΝ ΕΔΩ

Δείτε την εκτενή περίληψη της μελέτης ΕΜΠ ΕΔΩ

Δείτε την αναλυτική παρουσίαση της μελέτης ΕΜΠ ΕΔΩ