Επιστολή στον ΑΔΜΗΕ για τον Κανονισμό 2016/631 της ΕΕ Eletaen Team 8 Απριλίου, 2019

Επιστολή στον ΑΔΜΗΕ για τον Κανονισμό 2016/631 της ΕΕ

Δευτέρα, 8 Απριλίου 2019

Με επιστολή της προς τον ΑΔΜΗΕ κοινοποιούμενη στη ΡΑΕ, η ΕΛΕΤΑΕΝ παρέθεσε τις προτάσεις και απόψεις της στη δημόσια διαβούλευση που διενέργησε ο ΑΔΜΗΕ σε εφαρμογή του κανονισμού 2016/631 της ΕΕ, για τη θέσπιση κώδικα δικτύου όσον αφορά τις απαιτήσεις για τη σύνδεση ηλεκτροπαραγωγών με το δίκτυο (απαιτήσεις για γεννήτριες).

Επιστολή για ανάλογο θέμα είχε απευθύνει η ΕΛΕΤΑΕΝ στη ΡΑΕ την 25 Ιανουαρίου 2019.

Δείτε την επιστολή στον ΑΔΜΗΕ