Ανάγκη παράτασης αδειών εγκατάστασης σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. για λόγους ανωτέρας βίας Eletaen Team 21 Οκτωβρίου, 2015

Ανάγκη παράτασης αδειών εγκατάστασης σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. για λόγους ανωτέρας βίας

Αίτημα ΕΛΕΤΑΕΝ προς ΥΠ.ΕΝ. παράτασης αδειών εγκατάστασης

Το αίτημα της ΕΛΕΤΑΕΝ