Περίπτωση ΕΚΕ: Η αναδάσωση στον Καστανόλογγο στον Καφηρέα Eletaen Team 14 Ιουνίου, 2021

Περίπτωση ΕΚΕ: Η αναδάσωση στον Καστανόλογγο στον Καφηρέα

H Αιολική Ενέργεια στηρίζει τις τοπικές κοινωνίες

Έργο: Αναδάσωση στον Καστανόλογγο – Το κάλεσμα του δάσους

Περιοχή: Καφηρέας Ευβοίας

Κατηγορία: Περιβάλλον

Ο Καστανόλογγος είναι ένα αιωνόβιο δάσος στις πλαγιές του όρους Όχη, στον Καφηρέα. Το όνομά του σημαίνει «το πυκνό δάσος της καστανιάς». Όμως, από το 1945 έως σήμερα έχει συρρικνωθεί κατά 40% και θα μπορούσε να εξαφανιστεί σε λίγα χρόνια.

Η αιολική επιχείρηση Enel Green Power ανέλαβε δράση για την προστασία 240 στρεμμάτων του υφιστάμενου δάσους και τη φύτευση νέων δέντρων στα γύρω 400 στρέμματα, μια παρέμβαση σε συνολικά 640 στρέμματα.

Το έργο περιλαμβάνει την προσεκτική επιλογή της ποικιλίας καστανιάς για φύτευση· Θα υπάρχουν 30 χιλιάδες φυτά τοποθετημένα στρατηγικά ώστε να αποκατασταθεί η συνέχεια της δασικής κάλυψης. Δασικοί δρόμοι και αντιπυρικές ζώνες έχουν κατασκευαστεί για  την πυροπροστασία. Για την προστασία της περιοχής από τη βόσκηση, έχουν κατασκευαστεί περισσότερα από 13.000 μέτρα περίφραξης.

Το έργο περιλαμβάνει επίσης την παροχή νερού στα φυτά, μέσω της κατασκευής δεξαμενών και ενός δικτύου άρδευσης που εκτείνεται σε 3.000 μέτρα, το οποίο θα  αποτελέσει τη βάση για ένα δευτερεύον δίκτυο και τελικά συνολικού μήκους 126.000 μέτρων, φέρνοντας νερό σχεδόν σε κάθε φυτό.

Μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες για το έργο ΕΔΩ

Μπορείτε να δείτε το συνοπτικό φύλλο για τη δράση σε pdf ΕΔΩ