Δελτίο Τύπου: Η αλήθεια για το Ε.Τ.Μ.Ε.Α.Ρ. Eletaen Team 10 Φεβρουαρίου, 2017

Δελτίο Τύπου: Η αλήθεια για το Ε.Τ.Μ.Ε.Α.Ρ.

Αθήνα 10/02/2017

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Η αλήθεια για το Ε.Τ.Μ.Ε.Α.Ρ.

Πάνε πάνω από 5 χρόνια που το τότε ΥΠΕΚΑ πήρε μια ιστορική και συμβολική απόφαση μετονομάζοντας το Τέλος Α.Π.Ε. σε Ε.Τ.Μ.Ε.Α.Ρ. δηλαδή Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αέριων Ρύπων. Η νέα ονομασία αντανακλά πλήρως αυτό που γίνεται όταν χρησιμοποιούμε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, δηλαδή υποκατάσταση της χρήσης ορυκτών καυσίμων και επομένως μείωση των εκπομπών των αερίων ρύπων που εκλύονται κατά την καύση των ορυκτών καυσίμων.  Ήταν μια πέρα για πέρα δίκαιη απόφαση και υλοποιούσε ένα πάγιο αίτημα του κλάδου για αποκατάσταση μιας αδικίας που δυσφημούσε μια καθαρή ανανεώσιμη ανεξάντλητη και εγχώρια πηγή ενέργειας.

Δυστυχώς από πρόσφατα δημοσιεύματα προκύπτει ότι αυτό ακόμη δεν γίνεται αντιληπτό από κάποιους, γεγονός που μας εκπλήσσει δυσάρεστα, ιδιαίτερα αν σκεφτεί κανείς ότι ζούμε σε μια εποχή που η επιλογή των ΑΠΕ είναι μονόδρομος για περιβαλλοντικούς, οικονομικούς και κλιματικούς λόγους.

Κλείνοντας, αυτήν την σύντομη δημόσια παρέμβαση μας, δανειζόμαστε χάριν πληρότητας από την τεκμηριωμένη απάντηση του ΕΣΗΑΠΕ, τα κύρια επιχειρήματα, γι αυτό που θα έπρεπε να είναι προφανές και να μην χρήζει επιχειρηματολογίας:

  1. Δεν υφίσταται κανένα τέλος υπέρ των ΑΠΕ κι οι συνεχιζόμενες αναφορές σε κάτι ανύπαρκτο δυσφημούν αδικαιολόγητα κι άδικα τις ΑΠΕ, ελπίζουμε όχι σκοπίμως. Η χρέωση προμηθευτών δεν είναι τίποτε άλλο παρά μία ανταποδοτική χρέωση που πληρώνουν οι προμηθευτές για το φθηνότερο (λόγω ΑΠΕ) ρεύμα που αγοράζουν. Η χρέωση αυτή δεν έχει καμία σχέση με «τέλος» ή  φόρο, ούτε και με το Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αέριων Ρύπων (δηλαδή το ΕΤΜΕΑΡ).
  1. Πλήθος έγκυρων και εξειδικευμένων μελετών τα τελευταία χρόνια (ΕΜΠ, ΑΠΘ, ΙΟΒΕ, κ.ά.) έχουν τεκμηριώσει, πέραν πάσης αμφιβολίας, ότι οι ΑΠΕ μειώνουν σημαντικά την Οριακή Τιμή Συστήματος, χωρίς, όμως, να καρπώνονται οι ίδιες ή οι καταναλωτές αυτή την μείωση. Αντιθέτως, η μείωση αυτή κατέληγε για πολλά χρόνια σε επιδότηση υπέρ των προμηθευτών, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται διαρκώς διογκούμενα ελλείμματα στον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ του ΛΑΓΗΕ.
  2. Τον Αύγουστο του 2016, με διάταξη του Ν.4414/16 που ψηφίστηκε με ευρύτατη πλειοψηφία από τη Βουλή, επαναπροσδιορίστηκε ο τρόπος υπολογισμού και πληρωμής του κόστους των ΑΠΕ, έτσι ώστε να μεταφερθεί σταδιακά στον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ από την αγορά (δηλ. από τους προμηθευτές) η ως άνω οικονομική αξία που προσφέρουν οι ΑΠΕ.
  3. Η νέα αυτή ρύθμιση εξειδικεύθηκε, μετά από σχετική ευρεία δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ, και ενσωματώθηκε στους Κώδικες Συναλλαγών και Διαχείρισης του Συστήματος. Η αποτελεσματική εφαρμογή της ρύθμισης αυτής προϋποθέτει φυσικά τη στενή και ουσιαστική συνεργασία των δύο συναρμόδιων φορέων, ΡΑΕ και ΛΑΓΗΕ, οι οποίοι μέσω της συνεχούς παρακολούθησης της αγοράς και της έγκαιρης παρέμβασής τους, είναι απόλυτα ικανοί να αντιμετωπίσουν, με εύλογο και αποδοτικό τρόπο, οποιαδήποτε δυσκολία και πρόβλημα παρουσιαστεί στην πράξη, κατά την εφαρμογή της συγκεκριμένης ρύθμισης.

Δείτε το Δελτίο Τύπου σε pdf