Δημόσια Διαβούλευση για το νέο θεσμικό πλαίσιο θαλάσσιας αιολικής ενέργειας στην Ελλάδα Eletaen Team 8 Ιανουαρίου, 2021

Δημόσια Διαβούλευση για το νέο θεσμικό πλαίσιο θαλάσσιας αιολικής ενέργειας στην Ελλάδα

Παρασκευή, 8 Ιανουαρίου 2021

Στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου “Necessary legislative adjustments to promote offshore wind energy in Greece” που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα EEA Financial Mechanism 2014-2021, τίθενται σε διαβούλευση τα βασικά κείμενα και σχέδια ρυθμίσεων που περιλαμβάνουν μια ολοκληρωμένη πρόταση για το νέο θεσμικό πλαίσιο ανάπτυξης της θαλάσσιας αιολικής ενέργειας στην Ελλάδα.

Η διαβούλευση απευθύνεται στα μέλη της ΕΛΕΤΑΕΝ αλλά φυσικά μπορεί -και ενθαρρύνεται- να συμμετάσχει οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος ακόμα και αν δεν είναι μέλος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν τις απόψεις και προτάσεις τους έως τη 1 Φεβρουαρίου 2021 στo [email protected] με την ένδειξη «Για το θεσμικό πλαίσιο για την θαλάσσια αιολική ενέργεια».

Εντός του Φεβρουαρίου θα οργανωθεί μια αναλυτική διαδικτυακή ημερίδα για το θέμα, ως συνέχεια της παρούσας διαβούλευσης και της ημερίδας που διοργανώθηκε την 7 Οκτωβρίου 2020

Τα κείμενα της διαβούλευσης περιλαμβάνουν:

  • Το σχέδιο (draft) της μελέτης που ενσωματώνει τα βασικά παραδοτέα του έργου ΕΔΩ
  • Σχέδιο νομοθετικής ρύθμισης ΕΔΩ
  • Σχέδιο υπουργικής απόφασης ΕΔΩ
  • Σχέδιο προκήρυξης διαγωνιστικής διαδικασίας ΕΔΩ
  • Συνοπτικό σημείωμα με τα βασικά σημεία της πρότασης ΕΔΩ
  • Παρουσίαση στα Ελληνικά ΕΔΩ
  • Presentation in English HERE

Τα κείμενα αυτά μαζί με τα αποτελέσματα της διαβούλευσης θα υποβληθούν στα όργανα διοίκησης της ΕΛΕΤΑΕΝ για να λάβουν τη σχετική συλλογική απόφαση για την υποβολή της τελικής πρότασης στην Κυβέρνηση.