Διαβούλευση επί της πρότασης για την απλοποίηση της Άδειας Παραγωγής Eletaen Team 27 Νοεμβρίου, 2018

Διαβούλευση επί της πρότασης για την απλοποίηση της Άδειας Παραγωγής

Τρίτη, 27 Νοεμβρίου 2018

Η ΕΛΕΤΑΕΝ πραγματοποίησε την Τετάρτη 14/11/2018 ειδική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου με παρουσία των μελών. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στον Πολυχώρο Αθηναϊς. Φωτογραφίες έχουν αναρτηθεί στα κοινωνικά δίκτυα της ΕΛΕΤΑΕΝ https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6468567309777674240

Αποκλειστικό θέμα της συζήτησης ήταν η προετοιμασία προτάσεων για την ριζική απλοποίηση του αδειοδοτικού πλαισίου. Αξιοποιώντας τις προτάσεις που κατατέθηκαν και τις συζητήσεις που έγιναν, το ΔΣ της ΕΛΕΤΑΕΝ θέτει σε διαβούλευση το κείμενο των προτάσεων (final draft) για την απλοποίηση των διαδικασιών που σχετίζονται με τη χορήγηση και τις τροποποιήσεις της Άδειας Παραγωγής.

Βασικές καινοτομίες της πρότασης είναι:

  • Η ελάφρυνση του περιεχομένου της Άδειας Παραγωγής
  • Η θέση αντικειμενικών (on/off) κριτηρίων για τη χορήγηση ή την τροποποίησή της
  • Η διαμόρφωση ηλεκτρονικής -σε μέγιστο βαθμό- διαδικασίας
  • Η δημιουργία δημόσιου μητρώου με όλα τα στοιχεία των Αδειών
  • Η θέση αποκλειστικών προθεσμιών
  • Η μεταβίβαση πολύ περισσοτέρων αρμοδιοτήτων στην Γραμματεία από την Ολομέλεια της ΡΑΕ
  • Η διεύρυνση των περιπτώσεων που δεν απαιτείται κάποια διοικητική πράξη
  • Η απλοποίηση της διάσπασης μιας άδειας σε περισσότερες ή της συνένωσης περισσοτέρων σε μία ή της μεταφοράς ισχύος

Συνίσταται όπως προτάσεις ή σχόλια υποβληθούν στο [email protected] έως τη Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου

Αναλόγως με την επεξεργασία των προτάσεων που αφορούν την υπόλοιπη αδειοδοτική διαδικασία, θα τεθούν στο μέλλον και άλλα κείμενα σε ανάλογες διαβουλεύσεις.

Δείτε το σχέδιο πρότασης για την Άδεια Παραγωγής