Σεβασμός στο Περιβάλλον με Αιολική Ενέργεια Eletaen Team 5 Ιουνίου, 2019

Σεβασμός στο Περιβάλλον με Αιολική Ενέργεια

Τετάρτη, 5 Ιουνίου 2019

Άρθρο του Π. Παπασταματίου φιλοξένησε το energypress, την 5 Ιουνίου 2019, στο πλαίσιο αφιερώματος για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος.

Ο τίτλος του άρθρου είναι «Σεβασμός στο Περιβάλλον, με Αιολική Ενέργεια» και όχι το αντίστροφο. Η Αιολική Ενέργεια σέβεται κατ’ εξοχήν τον περιβάλλον.

Στο άρθρο αναπτύσσεται η πάγια θέση της ΕΛΕΤΑΕΝ: Είναι παραπλανητικό το δίλημμα για το ποιες αξίες, η Αιολική Ενέργεια ή η Βιοποικιλότητα, έχουν προτεραιότητα για την Ελλάδα. Όταν υπάρχει ουσιαστική και επιστημονική τεκμηρίωση ότι συγκεκριμένα προστατευτέα αντικείμενα ή στοιχεία της βιοποικιλότητας υψηλής αξίας, σε συγκεκριμένες περιοχές υψηλής προστασίας, θίγονται μη αντιστρεπτά από συγκεκριμένα αιολικά πάρκα ή γενικότερα έργα Α.Π.Ε. συγκεκριμένου σχεδιασμού, τότε τα στοιχεία αυτά πρέπει να διατηρούνται και να προστατεύονται. Δεν είναι όμως επιστημονικά ορθό να αποκλείονται συλλήβδην οι αιολικές επενδύσεις, από περιοχές που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς προστασίας με βάση γενικές μελέτες (ή και χωρίς μελέτες) που δεν έχουν εξετάσει καν την περίπτωση της αιολικής ενέργειας αφού συντάχθηκαν σε χρονική στιγμή που η ενεργειακή εναλλακτική των Α.Π.Ε. δεν συζητείτο σοβαρά από το ενεργειακό κατεστημένο ή που δεν έχουν εξετάσει το συγκεκριμένο σχεδιασμό της κάθε προτεινόμενης επένδυσης.

Ούτε είναι ορθό να αποκλείονται αιολικά έργα χωρίς εξέταση των ουσιαστικών περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων.

Η απλή πιθανολόγηση αυτών των επιπτώσεων, ειδικά μάλιστα όταν στηρίζεται σε εφαρμογή γενικών κριτηρίων ή σε επίκληση γενικής βιβλιογραφίας, δεν αποτελεί από μόνη της επαρκή αιτιολογία απόρριψης του αιολικού πάρκου. Ακόμα περισσότερο δεν αποτελεί λόγο να μην εξεταστούν καν οι επιπτώσεις του έργου δια του a priori ορισμού ζωνών αποκλεισμού. Για αυτό δεν πρέπει να ορίζονται ισοπεδωτικά ζώνες αποκλεισμού.

Δείτε το άρθρο στο energypress 

Κατεβάστε το άρθρο σε pdf