Αιολική Ενέργεια και Κυκλική Οικονομία στην ιστοσελίδα της πρωτοβουλίας CLIMA21 Eletaen Team 19 Ιουλίου, 2022

Αιολική Ενέργεια και Κυκλική Οικονομία στην ιστοσελίδα της πρωτοβουλίας CLIMA21

Τρίτη, 19 Ιουλίου 2022

Άρθρο του κ. Παναγιώτη Παπασταματίου και της κας. Έφης Καρρά με τίτλο ” Αιολική Ενέργεια και Κυκλική Οικονομία” αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Πρωτοβουλίας CLIMA21, στις 19 Ιουλίου 2022 .

Στο άρθρο αναλύονται οι τρόποι με τους οποίους η Αιολική Ενέργεια εξυπηρετεί τους στόχους της κυκλικής οικονομίας, στην οποία έχει δεσμευτεί.

Η εξοικονόμηση πόρων και ενέργειας αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για το μέλλον. Η αρχή «κάνε περισσότερα με λιγότερα» εφαρμόζεται ήδη σε πολλούς τομείς της οικονομίας. Στο πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε ένα Σχέδιο Δράσης για την κυκλική οικονομία που συνάδει με τον στόχο για κλιματική ουδετερότητα έως το 2050 και εστιάζει στη μείωση της σπατάλης των πόρων, στην επαναχρησιμοποίηση των υλικών και στην παραγωγή ενέργειας από απόβλητα παραγωγικών διαδικασιών. O αιολικός κλάδος εξυπηρετεί τον εν λόγω στόχο, και ήδη τα υλικά μιας ανεμογεννήτριας ανακυκλώνονται κατά 85-90%. Πρόκληση αποτελούν τα πτερύγια εξαιτίας των σύνθετων υλικών που απαιτούνται για την κατασκευή τους.

Οι διάφορες τεχνικές ανακύκλωσης ή διαχείρισης πτερυγίων καθώς και οι υπόλοιπες πρωτοβουλίες του κλάδου ώστε να καταστήσουν τις ανεμογεννήτριες πλήρως ανακλυκλώσιμες, αναλύονται εκτενώς στο άρθρο.

Δείτε το άρθρο του κ. Παπασταματίου και της κας. Καρρά στην ιστοσελίδα Clima21 ΕΔΩ

Δείτε το άρθρο του κ. Παπασταματίου και της κας. Καρρά στην ιστοσελίδα Clima21 σε pdf ΕΔΩ