Ομιλία Π. Λαδακάκου στην Ημερίδα του ΥΠΕΝ για τον Ενεργειακό Σχεδιασμό Eletaen Team 2 Απριλίου, 2018

Ομιλία Π. Λαδακάκου στην Ημερίδα του ΥΠΕΝ για τον Ενεργειακό Σχεδιασμό

Την Μ. Δευτέρα 2 Απριλίου 2018 το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας οργάνωσε την εναρκτήρια ημερίδας για τη διαβούλευση επί του Εθνικού Ενεργειακού Σχεδιασμού. Ο Πρόεδρος της ΕΛΕΤΑΕΝ στην παρέμβασή του υπογράμμισε ότι ο Εθνικός Ενεργειακός Σχεδιασμός πρέπει να είναι συμβατός με ένα μονοπάτι πλήρους αποανθρακοποίησης της οικονομίας ως τα μέσα του αιώνα και με τη Συμφωνία του Παρισιού για το Κλίμα, στόχος της οποίας είναι η συγκράτηση της πλανητικής θερμοκρασίας αρκετά κάτω από τους +2°C και αν είναι εφικτό, στον 1,5°C.

Για αυτό η ΕΛΕΤΑΕΝ ζητά:

  1. Φιλόδοξο εθνικό στόχο για τη μείωση των εκπομπών για το 2030
  2. Εθνικό στόχο Α.Π.Ε. που πρέπει να είναι υψηλότερος από τον ανάλογο στόχο 35% που πρότεινε το Ευρωκοινοβούλιο για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
  3. Συγκεκριμένους ενδιάμεσους στόχους Α.Π.Ε. στην πορεία προς το 2030

Κατά την ΕΛΕΤΑΕΝ, οι κεντρικοί στόχοι του ενεργειακού σχεδιασμού είναι:

  1. Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, προστασία του περιβάλλοντος και διατήρηση των υδάτινων πόρων.
  2. Ενεργειακή ανεξαρτησία και ασφάλεια εφοδιασμού – Ισχυρή συμβολή της Ελλάδας στην ενεργειακή ανεξαρτησία της Ευρώπης
  3. Οικονομική ανάπτυξη και απασχόληση
  4. Ανταγωνισμός και προστασία καταναλωτή
  5. Τεχνολογική έρευνα, καινοτομία και ανάπτυξη

Από τις επιμέρους πολιτικές και μέτρα που σχετίζονται με τα ανωτέρω θέματα, ο Πρόεδρος της ΕΛΕΤΑΕΝ τόνισε τα ακόλουθα σημεία:

Α]   Ενεργειακός και Χωροταξικός Σχεδιασμός

Β]   Μεγάλες επενδύσεις και διασυνδέσεις για την πλήρη αξιοποίηση του αιολικού δυναμικού, ειδικά του Αιγαίου

Γ]   Υποδομές διασυνδέσεων και αποθήκευσης

Δ]   Αδειοδοτικά θέματα

Ε]   Έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη

ΣΤ]     Δράσεις Επικοινωνίας σε Τοπικές Κοινωνίες

Δείτε την παρέμβαση του Π. Λαδακάκου στην Ημερίδα του ΥΠ.ΕΝ.