Δελτίου Τύπου για διαβούλευση ΡΑΕ Eletaen Team 3 Οκτωβρίου, 2012

Δελτίου Τύπου για διαβούλευση ΡΑΕ

Τετάρτη, 3 Οκτωβρίου 2012

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Απαιτείται Αναπτυξιακό Πακέτο για τις Α.Π.Ε.

…με ουσιαστική απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας, ενίσχυση του ανταγωνισμού  και αποφυγή νέων  στρεβλώσεων που εμποδίζουν την ανάπτυξη και αυξάνουν το κόστος ενέργειας

Η ΕΛΕΤΑΕΝ υπέβαλε στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας τις προτάσεις της στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης της Αρχής για την αναδιοργάνωση της εγχώριας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Η ΕΛΕΤΑΕΝ θεωρεί εξαιρετικά θετική τη δημοσιοποίηση του κειμένου της Ρυθμιστικής Αρχής που καλύπτει σε επίπεδο αρχών, όλα ουσιαστικά τα πεδία της ενεργειακής πολιτικής που απαιτούν παρέμβαση. Καλεί για εξειδίκευση και εφαρμογή του στην κατεύθυνση της απελευθέρωσης της αγοράς.

Με την παρέμβασή της η ΕΛΕΤΑΕΝ υποβάλει –ανάμεσα στα άλλα- συγκεκριμένη πρόταση νομοθετικής ρύθμισης για την άμεση άρση των στρεβλώσεων που σχετίζονται με τον απαρχαιωμένο και ανορθολογικό τρόπο υπολογισμού του Ειδικού Τέλους (ΕΤΜΕΑΡ) που χρηματοδοτεί τον Λογαριασμό Α.Π.Ε. του ΛΑΓΗΕ.

Με την πρόταση:

  1. διορθώνεται ο τρόπος υπολογισμού του ΕΤΜΕΑΡ ώστε να απεικονίζει το πραγματικό πρόσθετο κόστος/όφελος των ΑΠΕ, συγκρίνοντας τις πληρωμές που λαμβάνουν οι ΑΠΕ με το κόστος που αποφεύγεται χάρη σε αυτές,
  2. ανατίθεται στο ΛΑΓΗΕ και τους Προμηθευτές η ευθύνη συλλογής του ΕΤΜΕΑΡ, χωρίς να απαιτείται πλέον καμία πολιτική ή ρυθμιστική απόφαση,
  3. διασφαλίζεται η κάλυψη με βιώσιμο τρόπο του υφιστάμενου ελλείμματος του Ειδικού Λογαριασμού.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η πρόταση θα λειτουργήσει ανακουφιστικά για τον καταναλωτή ηλεκτρικής ενέργειας, αφού η άρση της κρυφής επιδότησης του ανταγωνιστικού σκέλους των τιμολογίων μέσω του ΕΤΜΕΑΡ, θα οδηγήσει σε μείωση το συνολικό κόστος που καταβάλει ο καταναλωτής.

Επιπλέον, με την παρέμβασή της η ΕΛΕΤΑΕΝ καλεί την Κυβέρνηση:

  1. να δηλώσει πεντακάθαρα ότι δεν θα λάβει κανένα άμεσο ή έμμεσο μέτρο που θα θίξει τα ήδη συμβολαιοποιημένα έργα, θέτοντας επιτέλους οριστικό τέλος στην απίθανη φημολογία περί έκτακτων ή μόνιμων εισφορών,
  2. να απορρίψει ρητά τις ιδέες για υποχρέωση υποβολής εγγυητικής επιστολής για τη χορήγηση νέας ή τη διακράτηση υφιστάμενης δεσμευτικής προσφοράς σύνδεσης. Οι ιδέες αυτές προδίδουν άγνοια της κατάστασης της αγοράς και της χώρας, αλλάζουν αναδρομικά τους κανόνες του παιχνιδιού και η υιοθέτησή τους θα συνιστά νέα στρέβλωση που θα αυξήσει αδικαιολόγητα το κόστος ανάπτυξης χωρίς κανένα όφελος, εις βάρος του ανταγωνισμού και των επενδύσεων.

Ο πρόεδρος της ΕΛΕΤΑΕΝ Παναγιώτης Παπασταματίου δήλωσε: «Ο κλάδος των Α.Π.Ε. χρειάζεται ένα Αναπτυξιακό Πακέτο. Μέχρι σήμερα τα προβλήματα διαιωνίζονται χωρίς λύσεις. Η κατάσταση της χώρας και της οικονομίας επιβάλει να μη λειτουργούμε με ρυθμούς απλής διαχείρισης, αλλά με τάχιστες αποφάσεις και πράξεις για την Ανάπτυξη. Η Πολιτεία πρέπει να απόσχει από ιδέες που εμποδίζουν την Ανάπτυξη όπως είναι αυτές για έκτακτες εισφορές ή για εγγυητικές επιστολές. Το πλαίσιο διαλόγου της ΡΑΕ αποτελεί τη βάση για τον εκσυγχρονισμό της ηλεκτρικής αγοράς και την προώθηση των επενδύσεων. Αν η Πολιτεία συζητήσει ειλικρινά με την αγορά και την κοινωνία, θα βρεθούν οι λύσεις για να σταματήσει η ύφεση. Οι Α.Π.Ε. είναι η αιχμή της νέας αναπτυξιακής πορείας της πατρίδας μας.»

Δείτε το Δελτίο Τύπου σε pdf

Δείτε το κείμενο της ΕΛΕΤΑΕΝ σε pdf