Άρθρο του Π. Παπασταματίου στο energypress.gr: Η ατελής απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρισμού και το πρόβλημα του Ειδικού Τέλους Α.Π.Ε. Eletaen Team 16 Δεκεμβρίου, 2011

Άρθρο του Π. Παπασταματίου στο energypress.gr: Η ατελής απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρισμού και το πρόβλημα του Ειδικού Τέλους Α.Π.Ε.

Η ανάπτυξη των Α.Π.Ε. με βάση το Εθνικό Σχέδιο Δράσης 2020 και τα σήμερα ισχύοντα για τις τιμές τους (Feed In Tariffs) δεν επιβαρύνει το μέσο κόστος ηλεκροπαραγωγής το 2020 (βλ. Πίνακα 1 ακολούθως). Πώς είναι δυνατό λοιπόν να διατηρείται με τόσο ένταση η συζήτηση για τις δήθεν ακριβές Α.Π.Ε.; Tο πρόβλημα ξεκινάει από το λεγόμενο Ειδικό Τέλος Α.Π.Ε. μέσω του οποίου ο καταναλωτής πληρώνει χρήματα που δεν κατευθύνονται στις Α.Π.Ε. αλλά αποτελούν επιδότησης του ανταγωνιστικού σκέλους των τιμολογίων λιανικής. Το πρόβλημα εντείνεται όσο καθυστερεί η πραγματική απελευθέρωση της αγοράς.

Η επί δεκαετίες πολιτική στον κλάδο της ηλεκτρικής ενέργειας και ειδικότερα των Α.Π.Ε. αποτελεί ένα τυπικό παράδειγμα των συμπτωμάτων που μας οδήγησαν στη σημερινή κατάσταση κρίσης. Όμως, ο κλάδος των Α.Π.Ε. έχει το προνόμιο να αποτελεί μία από τις ελάχιστες επιλογές για να ανακοπεί η οικονομική και κοινωνική απαξίωση που βιώνουμε. Για δύο λόγους: γιατί συγκεντρώνει δυναμικές επιχειρήσεις και υψηλό ανθρώπινο δυναμικό, δηλαδή μερικές από τις πιο υγιείς δυνάμεις της ελληνικής κοινωνίας, και διότι παρουσιάζει επενδυτικές ευκαιρίες που μπορεί να φέρουν ανάπτυξη, απασχόληση και κοινωνικό πλεόνασμα.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο

Δείτε το άρθρο στο energypress.gr