Επιστολή ΕΛΕΤΑΕΝ για το Νομοσχέδιο Α.Π.Ε Eletaen Team 3 Μαρτίου, 2023

Επιστολή ΕΛΕΤΑΕΝ για το Νομοσχέδιο Α.Π.Ε

Παρασκευή, 3 Μαρτίου 2023

Επιστολή στην ηγεσία του ΥΠ.ΕΝ και στη ΔΕ Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής απέστειλε η ΕΛΕΤΑΕΝ για το  Σχέδιο νόμου «Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων και διεύρυνση του αντικειμένου της με αρμοδιότητες επί των υπηρεσιών ύδατος και της διαχείρισης αστικών αποβλήτων, ενίσχυση της υδατικής πολιτικής – Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για τη χρήση και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μέσω της ενσωμάτωσης των οδηγιών ΕΕ 2018/2001 και 2019/944 – Ειδικότερες διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος».

Σε συνέχεια της κατάθεσης στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ολοκληρωμένου του εν θέματι σχεδίου νόμου, η ΕΛΕΤΑΕΝ κατέθεσε πρόσθετες παρατηρήσεις και σχόλια επί των διατάξεών του που αφορούν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και ειδικότερα τα άρθρα 132, 158, 163 και 179.

Δείτε την επιστολή της ΕΛΕΤΑΕΝ ΕΔΩ