Συνάντηση με τον Πρόεδρο και Δ/νοντα Σύμβουλο του ΑΔΜΗΕ κ. Μανουσάκη Eletaen Team 9 Νοεμβρίου, 2017

Συνάντηση με τον Πρόεδρο και Δ/νοντα Σύμβουλο του ΑΔΜΗΕ κ. Μανουσάκη

Συνάντηση με τον Πρόεδρο και Δ/νοντα Σύμβουλο του ΑΔΜΗΕ κ. Μανουσάκη την 9 Νοεμβρίου 2017.

Η ΕΛΕΤΑΕΝ παρέδωσε στον κ. Μανουσάκη επιστολή με όλα τα θέματα που απασχόλησαν τη συζήτηση μεταξύ των οποίων η πορεία των σημαντικών έργων διασύνδεσης των Κυκλάδων, της Κρήτης και του Αιγαίου, η χορήγηση νέων προσφορών σύνδεσης στην Πελοπόννησο, οι διαδικασίες για την υπογραφή συμβάσεων σύνδεσης κλπ.

Η επιστολή προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΑΔΜΗΕ