Συμμετοχή στη διαβούλευση για το σχέδιο νόμου για τις Α.Π.Ε. Eletaen Team 10 Μαΐου, 2022

Συμμετοχή στη διαβούλευση για το σχέδιο νόμου για τις Α.Π.Ε.

Επικαιροποιημένο Πλαίσιο Προτάσεων για την αδειοδότησηΤρίτη, 10 Μαΐου 2022

Αναλυτικές παρατηρήσεις απέστειλε η ΕΛΕΤΑΕΝ στο πλαίσιο της διαβούλευσης για το σχέδιο νόμου για τη Β’ φάση αδειοδότησης των Α.Π.Ε. Το σχέδιο κινείται στη σωστή κατεύθυνση με γνώμονα την επιτάχυνση της διείσδυσης των Α.Π.Ε. στο ενεργειακό μίγμα της χώρας και την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων για το 2030. Περιέχει θετικές διατάξεις για τις διαδικασίες έκδοσης και τροποποίησης των αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας,  σύνδεσης στο δίκτυο και επέμβασης κατά τη δασική νομοθεσία.

Η ΕΛΕΤΑΕΝ υπογραμμίζει ότι πρέπει να υπάρξουν ακόμα πιο θαρραλέα βήματα και πρόσθετες ριζικές παρεμβάσεις σε τομείς που δεν καλύπτει το υπό διαβούλευση σχέδιο. Το πιο επιτακτικό παράδειγμα είναι η ανάγκη για απλοποίηση και ορθή εφαρμογή της διαδικασίας τροποποίησης των υφιστάμενων Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), η οποία έχει πλέον φθάσει να προϋποθέτει την επανάληψη εξ αρχής του συνόλου της αρχικής περιβαλλοντικής αδειοδότησης (ακόμα και για την περίπτωση μείωσης του πλήθους των εγκεκριμένων ανεμογεννητριών και αντικατάστασής τους με λιγότερες, με μεγαλύτερα γεωμετρικά χαρακτηριστικά, εντός του αδειοδοτημένου πολυγώνου).

Σε σχέση με το υπό διαβούλευση σχέδιο, η ΕΛΕΤΑΕΝ υπέβαλε με μορφή συγκεκριμένων λεκτικών αλλαγών και σχολίων επί του κειμένου τις αναλυτικές παρατηρήσεις της.

  • Μεταξύ άλλων η ΕΛΕΤΑΕΝ επισημαίνει ότι με σκοπό την βέλτιστη επίτευξη των στόχων του ΕΣΕΚ, απαιτείται κατηγοριοποίηση των εκκρεμών αιτημάτων για χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης ανά τεχνολογία και είδος και παράλληλα εξέταση των αιτημάτων κάθε κατηγορίας. Για αυτό προτείνει κατάλληλη διατύπωση στο άρθρο 5 ώστε οι Διαχειριστές να χορηγούν νέες Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης λαμβάνοντας υπόψη την τεχνολογία ανανεώσιμης ενέργειας του κάθε σταθμού, με σκοπό οι χορηγούμενες και οι εν ισχύ Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης ανά τεχνολογία να συνάδουν με το μίγμα τεχνολογιών που προβλέπει για το 2030 το ΕΣΕΚ.
  • Όσον αφορά το άρθρο 10 που εισάγει τη δυνατότητα επιβολής λειτουργικών περιορισμών στην έγχυση ηλεκτρικής ενέργειας και ισχύος μέχρι ενός ορίου χωρίς αποζημίωση, η ΕΛΕΤΑΕΝ επισημαίνει ότι  για λόγους επενδυτικής ασφάλειας, τέτοιοι περιορισμοί πρέπει να έχουν ήδη καθορισθεί με την Οριστική Προσφορά Σύνδεσης που θα έχει αποδεχθεί ο παραγωγός και σε αντίθετη περίπτωση, να μην μπορούν να επιβληθούν μονομερώς στην σύμβαση σύνδεσης η οποία υπογράφεται σε πολύ ώριμο στάδιο, όταν επί της ουσίας ο παραγωγός έχει οριστικοποιήσει το επιχειρηματικό σχέδιο και την χρηματοδότησή του.
  • Σημαντικές αλλαγές απαιτούνται στο άρθρο 21 και το άρθρο 55 που εισάγουν νέα όρια αποστάσεων ασφαλείας και μπορεί να δημιουργήσουν σημαντικά προβλήματα σε υφιστάμενα υπό ανάπτυξη έργα. Δεν πρέπει να παροράται άλλωστε το γεγονός ότι το άρθρο 21 επιδιώκει να αλλάξει ρυθμίσεις που ισχύουν και εφαρμόζονται επί της ουσίας από το 1995 και δεν υφίσταται προφανής λόγος αλλαγής τους.
  • Οι προθεσμίες που θέτει το άρθρο 31 θα πρέπει να αναστέλλονται  για όσο χρόνο διαρκούν οι διαδικασίες διασφάλισης του δικαιώματος χρήσης εκτάσεων που δεν είναι δημόσιες δασικές. Εναλλακτικά, θα μπορούσε να οριστεί ότι οι εισαγόμενες προθεσμίες ισχύουν μόνο αν το σύνολο των απαραίτητων εκτάσεων είναι δημόσιες δασικές και δεν εφαρμόζονται σε καμία άλλη περίπτωση. Ακόμα όμως και στην περίπτωση των δημοσίων δασικών εκτάσεων, η 12μηνη προθεσμία μεταξύ αποδοχής των όρων σύνδεσης και αίτησης για έκδοση άδειας εγκατάστασης είναι πολύ μικρό χρονικό διάστημα, εάν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι για να αιτηθεί ο φορέας άδεια εγκατάστασης είναι επιτακτικό να έχει «κλειδώσει» τιμή για το έργο του. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι με το παρόν καθεστώς των ανταγωνιστικών διαδικασιών, τα τελευταία 2 χρόνια κανένα αιολικό έργο δεν έχει εξασφαλίσει τιμή. Προτείνεται λοιπόν ο χρόνος να διπλασιαστεί τουλάχιστον.
  • Οι θετικές διατάξεις των άρθρων 17, 18 και 28 για την έκδοση των αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας θα πρέπει να μπορούν να καταλάβουν και τα εκκρεμή αιτήματα. Για αυτό έχουμε επιφέρει σχετικές αλλαγές στο άρθρο 53, όπου δεν είναι κατανοητό γιατί αυτό αποκλείεται με το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο

Δείτε την επιστολή της ΕΛΕΤΑΕΝ ΕΔΩ

Δείτε το αρχείο με τις αναλυτικές προτάσεις ΕΔΩ