Συνέντευξη Ηλία Ευθυμιόπουλου και Κίμωνα Χατζημπίρου στο “ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ” για τα αιολικά πάρκα Eletaen Team 18 Ιουλίου, 2021

Συνέντευξη Ηλία Ευθυμιόπουλου και Κίμωνα Χατζημπίρου στο ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ για τα αιολικά πάρκα

Κυριακή, 18 Ιουλίου 2021

Συνέντευξη των Ηλία Ευθυμιόπουλου και Κίμωνα Χατζημπίρου για τα αιολικά πάρκα στο Βήμα της Κυριακής

Δύο εκ των πρωτεργατών του οικολογικού κινήματος στην Ελλάδα, ο πρώην υφυπουργός Περιβάλλοντος Ηλίας Ευθυμιόπουλος και ο καθηγητής του ΕΜΠ Κίμωνας Χατζημπίρος, μίλησαν στην κα Μάχη Τράτσα και το “ΒΗΜΑ της Κυριακής”, την Κυριακή 18 Ιουλίου 2021.

Μεταξύ άλλων αναφέρουν:

  • Η μεγιστοποίηση του αριθμού και της ισχύος των αιολικών πάρκων είναι πυλώνας της εθνικής ανάπτυξης, με την εκμετάλλευση ενός εξαιρετικού φυσικού πόρου, ενώ παράλληλα συμβάλει στον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής, που αποτελεί για την χώρα μέγιστη απειλή. Οι περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις είναι μηδαμινές, σε σχέση με άλλες αναπτυξιακές δραστηριότητες.
  • Η εγκατάσταση νέων αιολικών πάρκων πρέπει να προχωρά με αμείωτους ρυθμούς, οι αναπόφευκτες καθυστερήσεις της αναθεώρησης του Χωροταξικού για τις ΑΠΕ, των μελετών και των Προεδρικών Διαταγμάτων για προστατευόμενες περιοχές ας μην χρησιμοποιούνται ως πρόσχημα για κωλυσιεργία. Σε ό,τι αφορά την διαχείριση της ενέργειας (κυριότητα, πώληση και χρήση) η συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, άλλων τοπικών φορέων και Ενεργειακών Κοινοτήτων είναι επιθυμητή, αλλά όχι απαραίτητη προϋπόθεση για τις νέες εγκαταστάσεις. Η αναγκαία και γρήγορη ανάπτυξή τους απαιτεί γενναία συμμετοχή και πρωτοβουλίες κυρίως από τον ιδιωτικό τομέα, συμπεριλαμβανομένης και της παραγωγής καινοτομίας.
  • Για την Ελλάδα, χώρα που θα υποστεί μεγάλη ζημιά από την κλιματική αλλαγή, προβλέπονται τουλάχιστον 8-10 και πιθανώς 16 επιπλέον GW ηλεκτρισμού από αιολικά πάρκα μέχρι το 2050. Η εγκατάστασή τους δεν μπορεί να περιμένει, πρέπει να γίνει σε ευρύτατη κλίμακα και με επιταχυνόμενους ρυθμούς ήδη κατά την τρέχουσα δεκαετία.
  • Οι κανόνες των περιοχών NATURA 2000 καθόλου δεν αποκλείουν νέα έργα και νέες υποδομές, αλλά απαιτούν να μην θίγεται η διατήρηση βιολογικών ειδών και οικολογικών ενδιαιτημάτων (οικοτόπων) που είναι ευάλωτα στις συγκεκριμένες δραστηριότητες. Πολύ περισσότερο, δεν εμποδίζουν την εγκατάσταση ΑΠΕ που προστατεύουν την βιοποικιλότητα από την κλιματική αλλαγή. Προστασία δεν σημαίνει οριζόντιες απαγορεύσεις, αλλά επιστημονική ανάλυση του κατά πόσον μια δραστηριότητα βλάπτει κάποιο βιολογικό είδος ή οικολογικό ενδιαίτημα (οικότοπο) στις συγκεκριμένες συνθήκες. Επομένως, σε όλες τις περιοχές NATURA 2000, πολλές από τις οποίες έχουν αξιόλογο αιολικό δυναμικό, μπορούν να αναπτυχθούν αιολικά πάρκα, με την εξαίρεση μόνο εκείνων των σημείων όπου απειλούμενα είδη πτηνών ή το φυσικό τοπίο κινδυνεύουν να υποστούν σοβαρή βλάβη και εφόσον δεν υπάρχουν αξιόπιστες εναλλακτικές λύσεις και αποτελεσματικά μέτρα προστασίας, με βάση αντικειμενικές επιστημονικές εκτιμήσεις.
  • Η αντίρρηση κατά των αιολικών πάρκων με επίκληση, γενικώς, της προστασίας της βιοποικιλότητας είναι παραπλανητική. Με εξαίρεση ορισμένα είδη ορνιθοπανίδας, το μεγαλύτερο μέρος της βιοποικιλότητας δεν επηρεάζεται καθόλου από τις ανεμογεννήτριες. Μόνον η διάνοιξη νέων δρόμων μπορεί να έχει σοβαρή επίδραση σε ορισμένα βιολογικά είδη, όπως και στο τοπίο, άρα εκεί πρέπει να εστιασθούν οι ενστάσεις και να επιδιωχθεί η προώθηση των αιολικών πάρκων με ελαχιστοποίηση της διάνοιξης νέων δρόμων. Να σημειωθεί όμως ότι η πλειονότητα των δρόμων που κατασκευάζονται απερίσκεπτα και κατατεμαχίζουν φυσικά τοπία για παραθεριστικές κατοικίες ή για άλλους ήσσονος σημασίας λόγους, είναι πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα, και εκεί θα έπρεπε να κατευθυνθεί κατ’ αρχάς η ειλικρινής περιβαλλοντική αντιπολίτευση.

Δείτε όλη τη συνέντευξη ΕΔΩ