Οι παρεμβάσεις της ΕΛΕΤΑΕΝ και του ΕΣΜΥΕ στη δίκη για το ΕΤΜΕΑΡ στο ΣτΕ Eletaen Team 18 Σεπτεμβρίου, 2015

Οι παρεμβάσεις της ΕΛΕΤΑΕΝ και του ΕΣΜΥΕ στη δίκη για το ΕΤΜΕΑΡ στο ΣτΕ

Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2015

Η ΕΛΕΤΑΝ, μαζί με τον Ελληνικό Σύνδεσμo ΜΥΕ, με παρέμβαση και υπόμνημά τους στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, την 22/05/2014 και την 18/03/2015, εξέφρασαν τις απόψεις τους στις κρίσιμες δίκες σχετικά με τη νομιμότητα του ΕΤΜΕΑΡ. Η Ολομέλεια του ΣτΕ έκρινε ότι το ΕΤΜΕΑΡ αποτελεί μέρος του κόστους παραγωγής ενέργειας και αποδέχθηκε τη νομιμότητά του με δύο σημαντικές αποφάσεις την 18/09/2015

Παρέμβαση ΕΛΕΤΑΕΝ και ΕΣΜΥΕ στην Ολομέλεια του ΣτΕ

Υπόμνημα μετά την εκδίκαση

Απόφαση Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας 3366/2015

Απόφαση Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας 3367/2015