Οι παρεμβάσεις της ΕΛΕΤΑΕΝ και του ΕΣΜΥΕ στη δίκη για το ΕΤΜΕΑΡ στο ΣτΕ

Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2015

Η ΕΛΕΤΑΝ, μαζί με τον Ελληνικό Σύνδεσμo ΜΥΕ, με παρέμβαση και υπόμνημά τους στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, την 22/05/2014 και την 18/03/2015, εξέφρασαν τις απόψεις τους στις κρίσιμες δίκες σχετικά με τη νομιμότητα του ΕΤΜΕΑΡ. Η Ολομέλεια του ΣτΕ έκρινε ότι το ΕΤΜΕΑΡ αποτελεί μέρος του κόστους παραγωγής ενέργειας και αποδέχθηκε τη νομιμότητά του με δύο σημαντικές αποφάσεις την 18/09/2015

Παρέμβαση ΕΛΕΤΑΕΝ και ΕΣΜΥΕ στην Ολομέλεια του ΣτΕ

Υπόμνημα μετά την εκδίκαση

Απόφαση Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας 3366/2015

Απόφαση Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας 3367/2015