Νέα επιστολή για την εγκατάσταση Α.Π.Ε. σε διακατεχόμενες εκτάσεις Eletaen Team 24 Φεβρουαρίου, 2020

Νέα επιστολή για την εγκατάσταση Α.Π.Ε. σε διακατεχόμενες εκτάσεις

Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου  2020

Η ΕΛΕΤΑΕΝ απέστειλε στο ΥΠΕΝ νέα επιστολή σχετικά με την ανάπτυξη Α.Π.Ε. σε διακατεχόμενα δάση και δασικές εκτάσεις. Η επιστολή ακολουθεί την προηγούμενη για το ίδιο θέμα που είχε αποσταλεί την 14.12.2019.

Δείτε την επιστολή ΕΔΩ

Δείτε την παλαιότερη επιστολή της 14.12.2019 ΕΔΩ