Επιστολή για την καταγγελία προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των παραγωγών ΑΠΕ για την έκτακτη εισφορά Eletaen Team 4 Φεβρουαρίου, 2013

Επιστολή για την καταγγελία προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των παραγωγών ΑΠΕ για την έκτακτη εισφορά

Δευτέρα, 4 Φεβρουαρίου 2013

Dear Sirs,

We refer to the recently introduced tax levy on the turnover of renewable electricity generators in Greece and the complaint submitted by Dr. Antonis Metaxas and Prof. Phedon Nicolaides on behalf of their clients. This new tax amounts to 25 – 30% for solar photovoltaic and 10% for all renewable installations including wind energy.

Δείτε ολόκληρη την επιστολή