Κοινή επιστολή φορέων Α.Π.Ε. για τις υποχρεώσεις εξισορρόπησης των Α.Π.Ε. Eletaen Team 13 Δεκεμβρίου, 2021

Κοινή επιστολή φορέων Α.Π.Ε. για τις υποχρεώσεις εξισορρόπησης των Α.Π.Ε.

Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου 2021

Κοινή επιστολή προς το ΥΠΕΝ και τη ΡΑΕ, απηύθυνε η ΕΛΕΤΑΕΝ μαζί με άλλους φορείς με αφορμή δημοσιεύματα για επιβολή πλήρων ευθυνών εξισορρόπησης για τις Α.Π.Ε. από τις αρχές του 2022 χωρίς να είναι διαθέσιμα τα απαραίτητα θεσμικά εργαλεία και χωρίς να έχουν εκπληρωθεί οι ουσιαστικές προϋποθέσεις που επιτρέπουν στις Α.Π.Ε. να συμμετέχουν ισότιμα και αποτελεσματικά στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, προς όφελος των καταναλωτών.

Στην επιστολή επισημαίνεται ότι,  σύμφωνα με το ν. 4414/2016 -όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4710/2020- και τον Κανονισμό Αγοράς Εξισορρόπησης,  οι σταθμοί Α.Π.Ε. με ΣΕΔΠ και Υποχρέωση Συμμετοχής στην Αγορά θα πρέπει να επωμιστούν πλήρεις ευθύνες εξισορρόπησης αφού λειτουργήσει η Ενδοημερήσια Αγορά συνεχών συναλλαγών. Περαιτέρω, η τυπική έναρξη λειτουργίας αυτής της αγοράς, όταν συμβεί, δεν θα συνεπάγεται ότι αυτή θα διαθέτει και επαρκή ρευστότητα, η οποία αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση προκειμένου οι Α.Π.Ε. να αποκτήσουν πλήρεις ευθύνες εξισορρόπησης.

Η αντίθετη πολιτική δεν συνάδει με το γράμμα και το πνεύμα των σχετικών διατάξεων της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Περαιτέρω, θα οδηγήσει σε ποινολόγηση  των Α.Π.Ε. -αφού θα τους επιβάλει μόνο υποχρεώσεις χωρίς να τους διαθέσει τα εργαλεία που προβλέπονται για την εκπλήρωση αυτών των υποχρεώσεων- και, εμμέσως, θα οδηγήσει σε αύξηση του κόστους για τους καταναλωτές.

Στην επιστολή καταγράφονται τέσσερα σημεία στα οποία πρέπει να υπάρξει πρόοδος ώστε οι Α.Π.Ε. να αποκτήσουν πλήρεις ευθύνες εξισορρόπησης:

  • Λειτουργία και ωρίμανση Ενδοημερήσιας Αγοράς με επαρκή ρευστότητα και συνεχείς συναλλαγές όλο το 24ωρο.
  • Δυνατότητα να υπάρχει χαρτοφυλάκιο κατανεμόμενων Α.Π.Ε. που να συμμετέχει στην Αγορά Εξισορρόπησης.
  • Ολοκλήρωση των ενεργειών ώστε να καταστεί εφικτή τόσο η συμμετοχή των Χαρτοφυλακίων Απόκρισης Ζήτησης και των εγκαταστάσεων αποθήκευσης στην αγορά εξισορρόπησης
  • Συνεχής εποπτεία του βαθμού ωρίμανσης, ανταγωνιστικότητας και ρευστότητας της Αγοράς Εξισορρόπησης.

Δείτε την επιστολή των φορέων Α.Π.Ε. ΕΔΩ