Κοινή επιστολή ΕΣΗΑΠΕ ΕΛΕΤΑΕΝ στη ΡΑΕ για τη Χρέωση Προμηθευτών Eletaen Team 6 Δεκεμβρίου, 2018

Κοινή επιστολή ΕΣΗΑΠΕ ΕΛΕΤΑΕΝ στη ΡΑΕ για τη Χρέωση Προμηθευτών

Πέμπτη, 06 Δεκεμβρίου 2018

Κοινή επιστολή απεύθυναν στη ΡΑΕ, ο ΕΣΗΑΠΕ και η ΕΛΕΤΑΕΝ με αφορμή συνεχόμενα δημοσιεύματα στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο ότι επίκειται η ταμειακή εκροή από τον Ειδικό Λογαριασμό Α.Π.Ε. μέσω αναδρομικής μείωσης της Χρέωσης Προμηθευτών για το 2018. Κατά τα δημοσιεύματα, η εκροή αυτή προετοιμάζεται με επίκληση του φερόμενου λογιστικού πλεονάσματος που θα εμφανίσει ο Ειδικός Λογαριασμός Α.Π.Ε. στο τέλος του 2018.

Στην επιστολή τους οι δύο σύνδεσμοι:

1)     Εκφράζουν την ευχή ότι η ΡΑΕ δεν θα υιοθετήσει το τέχνασμα της εξομοίωσης του όποιου λογιστικού πλεονάσματος με πραγματικές ταμειακές εκροές από τον ΕΛΑΠΕ.

H πραγματική (ταμειακή) κατάσταση του ΕΛΑΠΕ είναι πολύ διαφορετική από την λογιστική εικόνα που εμφανίζει το Ειδικό Δελτίο του ΔΑΠΕΕΠ, γεγονός που αποδεικνύεται από τις σημαντικές καθυστερήσεις πληρωμών προς τους παραγωγούς Α.Π.Ε. που εξακολουθούν να υφίστανται.

Mια πρόσθετη (της ήδη εξαγγελθείσας για το 2019), και μάλιστα αναδρομική για το 2018, μείωση της Χρέωσης Προμηθευτών θα έχει εξαιρετικά αρνητικά αποτελέσματα.

2)     Αναρωτιούνται με ποιο τρόπο η ΡΑΕ θα λάβει υπόψη της τις σχετικές επισφάλειες που προκύπτουν από εκκρεμότητες ή υποχρεώσεις του ΔΑΠΕΕΠ (π.χ. αγωγές που αφορούν άμεσα τον ΕΛΑΠΕ, αλλά και τον ΗΕΠ, που δυστυχώς βαρύνουν τον ΕΛΑΠΕ). Τέτοιες επισφάλειες καταγράφονται ρητώς στην ετήσια οικονομική έκθεση του ΔΑΠΕΕΠ, χωρίς όμως να έχει σχηματιστεί οποιαδήποτε πρόβλεψη στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις (σελ. 14, 26, 82-84).

Και ναι μεν η ορθή σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων είναι πρωτίστως ευθύνη της διοίκησης και των ορκωτών λογιστών κάθε επιχείρησης, στην προκειμένη όμως περίπτωση ανάλογη ευθύνη έχει αναθέσει ο νόμος και στην ΡΑΕ. Κατά την έννοια αυτή, κατά την άσκηση της εξουσίας της Αρχής, οφείλεται να γίνει ορθή εκτίμηση του λογιστικού πλεονάσματος του ΕΛΑΠΕ και να ληφθούν υπόψη οι ανωτέρω επισφάλειες.

3) Θεωρούν απαραίτητο για λόγους διαφάνειας η όποια  σχεδιαζόμενη μεθοδολογία για την επιστροφή τμήματος της ΠΧΕΦΕΛ στους Προμηθευτές να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση από τη ΡΑΕ, δεδομένου μάλιστα ότι θα συνιστά τροποποίηση ισχυουσών κανονιστικών διατάξεων.

Δείτε την επιστολή σε pdf