Προκήρυξη θέσης μηχανικού ή επιστήμονα στην ΕΛΕΤΑΕΝ Eletaen Team 2 Αυγούστου, 2021

Προκήρυξη θέσης μηχανικού ή επιστήμονα στην ΕΛΕΤΑΕΝ

Αύγουστος 2021

Προκήρυξη θέσης μηχανικού ή επιστήμονα στην ΕΛΕΤΑΕΝ

Στο πλαίσιο συμμετοχής της ΕΛΕΤΑΕΝ στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Β’ ΚΥΚΛΟΣ» με τίτλο «Τεχνολογίες εξειδικευμένων εφαρμογών επιτήρησης ραντάρ μέσω αυτοματοποιημένου συστήματος ακριβούς εκτίμησης και μετριασμού των επιδράσεων σκέδασης ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων από ανεμογεννήτριες», η ΕΛΕΤΑΕΝ αναζητά μηχανικό ή επιστήμονα με εμπειρία στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και  στις δημόσιες σχέσεις καθώς μεταξύ άλλων, θα συμμετάσχει ενεργά σε δράσεις ενημέρωσης και ευρύτερης δημοσιοποίησης μέσω της διοργάνωσης ημερίδων και σχετικών εκδηλώσεων.

Απαιτούνται άριστη γνώση αγγλικών και πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας.

Στείλτε το βιογραφικό σας στο [email protected].