Επιστολή ΕΛΕΤΑΕΝ στην ΥΠΑ για τη φωτοσήμανση ανεμογεννητριών Eletaen Team 6 Δεκεμβρίου, 2022

Επιστολή ΕΛΕΤΑΕΝ στην ΥΠΑ για τη φωτοσήμανση ανεμογεννητριών

Τρίτη, 6 Δεκεμβρίου 2022

Επιστολή και σχετικό σημείωμα απέστειλε η ΕΛΕΤΑΕΝ στην Υπηρεσία Πολιτικής αεροπορίας καταθέτοντας τις προτάσεις της σχετικά με την φωτοσήμανση των ανεμογεννητριών.

Οι κάτωθι προτάσεις που κατατέθηκαν θα μπορούσαν να υιοθετηθούν υπό τον αυστηρό περιορισμό ότι δεν θίγουν την ασφάλεια πτήσεων:

  1. Κατά την εξέταση της αδειοδότησης ενός νέου αιολικού πάρκου πλησίον του οποίου έχουν ήδη εγκατασταθεί ή πρόκειται να εγκατασταθούν άλλα αιολικά πάρκα, προτείνεται να εξετάζεται η κατάργηση μέρους εκ του συνόλου των φανών αεροπλοΐας στα ήδη λειτουργούντα έργα, όταν εγκατασταθεί το νέο υπό αδειοδότηση έργο.
  2. Προτείνεται να παρασχεθεί η δυνατότητα στα αιολικά πάρκα να εγκαθιστούν Συστήματα Εντοπισμού Αεροσκαφών (Aircraft Detection Lighting System, ADLS) τα οποία θα κρατούν τους φανούς αεροπλοΐας σβηστούς όταν δεν παρίσταται ανάγκη και θα τους ενεργοποιούν όταν προσεγγίζει την περιοχή ιπτάμενο μέσο. Τα συστήματα αυτά μπορεί να είναι ραντάρ ή δέκτες-αναμεταδότες ψηφιακού σήματος (transponder). Στην πρόσφατη ενημέρωση του Κανονισμού της ICAO «ICAO – Annex 14 – Aerodromes – Volume I – Aerodrome Design and Operations, 9th Edition, July 2022», γίνεται για πρώτη φορά αναφορά στην εγκατάσταση ADLS σε αιολικά πάρκα.

Στο συνoδευτικό σημείωμα που απεστάλη, γίνεται εκτενής αναφορά στον κανονισμό και το εγχειρίδιο της ICAO, στη Διεθνή εμπειρία σχετικά με την επικρατούσα τεχνολογία και τα σχετικά παραδείγματα, αλλά και στα ερωτήματα προς διερεύνηση στην Ελλάδα, όπως συνήθως διατυπώνονται από υποψήφιους προμηθευτές.

Δείτε ολόκληρη την επιστολή ΕΔΩ

Δείτε τo σημείωμα για τα συστήματα φωτοσήμανσης και εντοπισμού αεροσκαφών ADLS ΕΔΩ