Επιστολή στη Βουλή για Χρηματοδοτικά Εργαλεία για την Ενέργεια Eletaen Team 11 Δεκεμβρίου, 2012

Επιστολή στη Βουλή για Χρηματοδοτικά Εργαλεία για την Ενέργεια

Η αιολική ενέργεια είναι μια φτηνή μορφή ενέργειας που παρέχει ηλεκτρικό ρεύμα πιο φτηνό από όσο ένας σύγχρονος σταθμός φυσικού αερίου και συμβάλει στην ενεργειακή ανεξαρτησία. Συγκεκριμένα, κατά το α’ εξάμηνο του 2012 η συνολική αποζημίωση που έλαβαν από τους καταναλωτές οι σταθμοί φυσικού αερίου ήταν 101,5 €/MWh έναντι 87,85 €/MWh για τα αιολικά πάρκα. Περαιτέρω, οι μελέτες που έχουν παρουσιαστεί κατά την τελευταία διετία αποδεικνύουν ότι η αυξημένη διείσδυση αιολικής ενέργειας οδηγεί το 2020 σε μείωση το συνολικό κόστος ηλεκτροπαραγωγής.

Και μόνο για αυτό το λόγο –πέραν των λοιπών αναπτυξιακών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών ωφελειών- είναι εξαιρετικά σημαντική η προώθηση των επενδύσεων αιολικής ενέργειας. Η αποτελεσματική αντιμετώπιση των ζητημάτων χρηματοδότησης είναι κρίσιμη για την επίτευξη του σκοπού αυτού.

Δείτε την επιστολή