Επιστολή στο ΥΠΕΚΑ για το ΠΔ Μαινάλου Eletaen Team 6 Δεκεμβρίου, 2012

Επιστολή στο ΥΠΕΚΑ για το ΠΔ Μαινάλου

Δυστυχώς το υπό διαβούλευση σχέδιο Π.Δ. για το Μαίναλο είναι ένα ακόμα παράδειγμα της «βιομηχανίας» παραγωγής αυθαίρετων και παράνομων ζωνών αποκλεισμού ενάντια στις Α.Π.Ε., η οποία συνεχίζεται.

Η παραγωγή αυτών των κειμένων στηρίζεται σε μια εξαιρετικά τεχνο-φοβική και συντηρητική αντιμετώπιση των Α.Π.Ε. Το μεγαλύτερο όμως δυστύχημα είναι ότι, πλέον, η φοβική αυτή λογική είναι σε αγαστή αρμονία με την αντιαναπτυξιακή και καταστροφική ενεργειακή πολιτική που εφαρμόζεται, ειδικά σε βάρος της Αιολικής Ενέργειας, μέσω της αυθαίρετης επιβολής αναδρομικών εισφορών και της όρθωσης νέων απίθανων διοικητικών εμποδίων (εγγυητικές επιστολές, φόρος διακράτησης κλπ.) που αυξάνουν το κόστος ανάπτυξης, αγνοούν το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι σε οικονομική κρίση και συνακόλουθα οδηγούν σε συρρίκνωση τις επιχειρήσεις Α.Π.Ε. και στην ανεργία τους εργαζομένους τους.

Η ανάγνωση του σχεδίου Π.Δ. για την περιοχή του Μαινάλου είναι πλήρως αποκαρδιωτική και όχι μόνο επιβεβαιώνει την αβελτηρία των αρμόδιων φορέων του Υπουργείου, αλλά δηλώνει και οπισθοδρόμηση.

Δείτε την επιστολή