Επιστολή στη ΡΑΕ για τον Κανονισμό Βεβαιώσεων Eletaen Team 29 Οκτωβρίου, 2020

Επιστολή στη ΡΑΕ για τον Κανονισμό Βεβαιώσεων

Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2020

Τις απόψεις της στο σχέδιο Κανονισμού Βεβαιώσεων που έθεσε σε διαβούλευση η ΡΑΕ, απέστειλε η ΕΛΕΤΑΕΝ. Ανάμεσα σε άλλα η ΕΛΕΤΑΕΝ επισημαίνει ότι απαιτείται μεγαλύτερη ευελιξία και λιγότεροι περιορισμοί για την υποβολή αιτημάτων τροποποίησης.  Ειδική αναφορά γίνεται στο κριτήριο της επάρκειας ίδιων και ξένων κεφαλαίων, το οποίο πρέπει να τροποποιηθεί και να εναρμονιστεί καλύτερα με τις ισχύουσες πρακτικές χρηματοδότησης των έργων, διότι οι σχετικές διατυπώσεις του σχεδίου θα δημιουργήσουν προβλήματα αν παραμείνουν ως έχουν.

Δείτε την επιστολή της ΕΛΕΤΑΕΝ ΕΔΩ

Δείτε το σχέδιο Κανονισμού με τις παρατηρήσεις της ΕΛΕΤΑΕΝ ΕΔΩ