Επιστολή ΕΛΕΤΑΕΝ στη ΡΑΕ για τα κόστη των τεχνολογιών Eletaen Team 4 Ιουνίου, 2021

Επιστολή ΕΛΕΤΑΕΝ στη ΡΑΕ για τα κόστη των τεχνολογιών

Παρασκευή, 4 Ιουνίου 2021

Με επιστολή της προς τη ΡΑΕ συμμετείχε η ΕΛΕΤΑΕΝ στη δημόσια διαβούλευση της Αρχής για τα κόστη των τεχνολογιών ηλεκτροπαραγωγής.  Η ΕΛΕΤΑΕΝ περιορίστηκε να σχολιάσει τις παραμέτρους κόστους των χερσαίων και θαλάσσιων αιολικών πάρκων.

Ως γενική αρχή υπογράμμισε την ανάγκη οι σχετικές θεωρήσεις να ελέγχονται -και αν χρειάζεται- να αναθεωρούνται κατάλληλα σε τακτικά διαστήματα και τούτο διότι οι τάσεις της αγοράς είναι πάντα δυναμικές, και τα σχετικά κόστη επηρεάζονται από εξελίξεις σε άλλες διεθνείς αγορές (π.χ. πρώτων υλών, μεταφορών κλπ) ή και από τη δομή και τις εξελίξεις στην παγκόσμια αγορά των  προμηθευτών εξοπλισμού. Οι τάσεις αυτές μπορεί να είναι διαφορετικές ανά τεχνολογία. Επίσης, οι τάσεις που κάθε φορά έχουν επικρατήσει κατά το πρόσφατο παρελθόν δεν προδικάζουν τις αντίστοιχες εξελίξεις στο ορατό μέλλον. Για παράδειγμα, η διαφαινόμενη λήξη της πανδημίας διεθνώς έχει οδηγήσει τους τελευταίους μήνες σε άνοδο της ζήτησης και των συμβολαίων για πρώτες ύλες και σε πίεση τις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες, με αποτέλεσμα να καταγράφονται ανοδικές τάσεις στις τιμές. Αυτή η τάση δεν αναμένεται να αλλάξει τους επόμενους μήνες. Η τελευταία αυτή παρατήρηση είναι ιδιαιτέρως σημαντική, όχι μόνο για την συγκεκριμένη διαβούλευση, αλλά και για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των τιμών των μελλοντικών έργων που καταγράφονται στους διαγωνισμούς της ΡΑΕ για νέα έργα Α.Π.Ε.

Δείτε την επιστολή της ΕΛΕΤΑΕΝ ΕΔΩ