Επιστολή ΕΛΕΤΑΕΝ στην ΥΠΑ σχετικά με την πρόσφατη ΥΑ περί των γνωματεύσεών της για την εγκατάσταση τεχνητών εμποδίων

Δευτέρα, 7 Φεβρουαρίου 2022

Η ΕΛΕΤΑΕΝ απέστειλε επιστολή προς την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας σχετικά με την υπ’ αριθμ. Κ.Γ./Δ3/Δ44600 ΥΑ με θέμα: «Γνωματεύσεις Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας για την εγκατάσταση τεχνητών εμποδίων (Αιολικών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ), Ανεμολογικών Ιστών, Ραδιο-Τηλε-Οπτι-κών Κεραιών, και λοιπών υπερυψηλών εμποδίων), ανά την Επικράτεια της Χώρας, για την προστασία των Ενόργανων Διαδικασιών Πτήσεων Αεροσκαφών, των Αεροπορικών Εγκαταστάσεων και των Συστημάτων Αεροναυτιλίας» (ΦΕΚ Β’ 6625/31.12.2021).

Στην επιστολή παρατίθενται οι παρατηρήσεις και τα ερωτήματα που συγκεντρώθηκαν από τους εκπροσώπους του κλάδου για την ως άνω Υπουργική Απόφαση.

Δείτε την επιστολή της ΕΛΕΤΑΕΝ ΕΔΩ