Επιστολή ΕΛΕΤΑΕΝ στην ΥΠΑ για την εγκατάσταση τεχνητών εμποδίων

Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2022

Στο πλαίσιο της συνεργασίας με την ΥΠΑ, η ΕΛΕΤΑΕΝ απέστειλε νέα επιστολή με ιδέες και προτάσεις για τη διαδικασία και το περιεχόμενο των γνωματεύσεων της Υπηρεσίας κατά την αδειοδότηση αιολικών πάρκων. Στην επιστολή παρατίθενται παρατηρήσεις σχετικές με τη διάρκεια ισχύος της γνωμοδότησης, αλλά και το περιεχόμενο της προβλεπόμενης Μελέτης Επιπτώσεων.

Δείτε την επιστολή της ΕΛΕΤΑΕΝ ΕΔΩ