Επιστολή ΕΛΕΤΑΕΝ για την ευθύνη εξισορρόπησης των Α.Π.Ε. Eletaen Team 19 Μαΐου, 2022

Επιστολή ΕΛΕΤΑΕΝ για την ευθύνη εξισορρόπησης των Α.Π.Ε.

Πέμπτη, 19 Μαΐου 2022

Επιστολή στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τη Ρ.Α.Ε. απέστειλε η ΕΛΕΤΑΕΝ, με τις επισημάνσεις του κλάδου σχετικά με το χρόνο και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι Α.Π.Ε. θα αποκτήσουν πλήρη ευθύνη εξισορρόπησης.

Η βασικότερη προϋπόθεση που θα πρέπει να έχει εκπληρωθεί προηγουμένως και να έχει επιβεβαιωθεί στην πράξη πριν οι Α.Π.Ε. αποκτήσουν πλήρη ευθύνη εξισορρόπησης, είναι να υπάρχει επαρκής ρευστότητα στην ενδοημερήσια αγορά.

Για αυτό στην επιστολή επισημαίνεται, πως τα ελάχιστα μέτρα που θα πρέπει να προηγηθούν πριν την επιβολή πλήρους ευθύνης εξισορρόπησης στις Α.Π.Ε. είναι:

1. Να υπάρξει εξάμηνη δοκιμαστική περίοδος μετά την έναρξη λειτουργίας της ενδοημερήσιας αγοράς συνεχούς διαπραγμάτευσης (XBID), κατά την οποία θα διαπιστωθεί στην πράξη η ύπαρξη επαρκούς ρευστότητας. Κατά την περίοδο αυτή θα υπολογίζονται οι αποκλίσεις αλλά δεν θα χρεώνονται στους ΦοΣΕ Α.Π.Ε. (που εκπροσωπούν παραγωγούς Α.Π.Ε.). Πρόκειται για ένα Dry Run που καθίσταται εντελώς απαραίτητο για την ομαλή εξέλιξη της αγοράς. Με βάση τα συμπεράσματα αυτού του εξαμήνου, θα πρέπει να ληφθούν οι αποφάσεις για το βέλτιστο προγραμματισμό επιβολής πλήρους υποχρέωσης εξισορρόπησης στους σταθμούς Α.Π.Ε.

2. Για να ξεκινήσουν οι πλήρεις υποχρεώσεις εξισορρόπησης των Α.Π.Ε., θα πρέπει τα προϊόντα που θα διατίθενται στην ενδοημερήσια αγορά συνεχούς διαπραγμάτευσης να έχουν Αγοραία Χρονική Μονάδα ίση με 15 λεπτά. Αυτό είναι απαραίτητο ώστε οι ΦοΣΕ Α.Π.Ε. να μπορούν να διαχειριστούν το χαρτοφυλάκιο παραγωγής τους με προϊόντα ίδιου χρονικού διαστήματος με το χρονικό βήμα εκκαθάρισης αποκλίσεων (15λεπτο) που εφαρμόζεται στην αγορά εξισορρόπησης. Διαφορετικά θα ελλοχεύει ο κίνδυνος να γίνονται ακριβείς προβλέψεις και συναλλαγές από τους ΦοΣΕ Α.Ε σε ωριαίο επίπεδο, αλλά να δέχονται αποκλίσεις και για τα τέσσερα 15λεπτα της ώρας, με το σχετικό κόστος αποκλίσεων. Κάτι τέτοιο είναι προφανώς άδικο και ανισότιμο.

Δείτε την επιστολή της ΕΛΕΤΑΕΝ ΕΔΩ