Επιστολή ΕΛΕΤΑΕΝ στο ΥΠΕΝ για τα βασικά θέματα πολιτικής του αιολικού κλάδου

Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου 2021

Επιστολή με τα βασικά θέματα πολιτικής του αιολικού κλάδου απέστειλε η ΕΛΕΤΑΕΝ στο νέο Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η επιστολή καταγράφει τους ακόλουθες άξονες:

  • Αδειοδοτικά θέματα
  • Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες – Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Α.Π.Ε.
  • Ειδικός Λογαριασμός Α.Π.Ε.
  • Διαγωνισμοί
  • Στρατηγικές επενδύσεις (θαλάσσια αιολικά, αποθήκευση).

Στην επιστολή επισυνάφθηκε το επικαιροποιημένο Πλαίσιο Προτάσεων για την αδειοδοτική διαδικασία.

Δείτε την επιστολή ΕΔΩ