Επιστολή στη ΡΑΕ για να μη μειωθεί αναδρομικά η Χρέωση Προμηθευτών Eletaen Team 18 Οκτωβρίου, 2018

Επιστολή στη ΡΑΕ για να μη μειωθεί αναδρομικά η Χρέωση Προμηθευτών

Πέμπτη, 18 Οκτωβρίου 2018

Όση σχέση έχει ο φάντης με το ρετσινόλαδο, τόση σχέση έχει η πραγματικότητα με το λογιστικό πλεόνασμα του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε.

Και όμως…. επικαλούμενα αυτό το λογιστικό πλεόνασμα, δημοσιεύματα του τύπου φέρουν ως βέβαιη την ταμειακή εκροή από τον Ειδικό Λογαριασμό μέσω της αναδρομικής μείωσης για το 2018 της Χρέωσης Προμηθευτών. Αγνοούν την πραγματικότητα του χρηματικού (ταμειακού) ελλείμματος που είναι αυτό που έχει σημασία για τις πληρωμές προς τους παραγωγούς Α.Π.Ε.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Α.Π.Ε. (ΕΛΑΠΕ) είναι το ταμείο από το οποίο πληρώνονται τα αιολικά πάρκα, οι φωτοβολταϊκοί σταθμοί και οι λοιπές Α.Π.Ε. και σήμερα εμφανίζει έλλειμα. Το ακριβές ύψος του ελλείματος δεν είναι γνωστό διότι τα σχετικά στοιχεία δεν δημοσιοποιούνται.

Το έλλειμα προκαλεί σημαντικές καθυστερήσεις στις πληρωμές των Α.Π.Ε. Εξαιτίας της μείωσης των πόρων από 1.4.2018, η πτωτική τάση του χρόνου καθυστέρησης που είχε εμφανιστεί το προηγούμενο έτος, σταμάτησε και μάλιστα παρουσίασε σημάδια μικρής αύξησης που συγκρατήθηκε λόγω, κυρίως,  της αυξημένης οριακής τιμής στο σύστημα. Σήμερα ο συνολικός χρόνος εξόφλησης από το πέρας του μήνα παραγωγής κινείται πάνω από τις 100 ημέρες εκ των οποίων οι 60 είναι ημέρες υπερημερίας.

Ακόμα όμως και εάν κάποιος επιλέξει να αγνοήσει την πραγματικότητα και να στηριχθεί στο  λογιστικό πλεόνασμα, αυτό δεν υπολογίζεται σωστά. Ενδεικτικά, ο υπολογισμός του δεν έχει συμπεριλάβει ποικίλες υποχρεώσεις του ΔΑΠΠΕΠ (πρώην ΛΑΓΗΕ) όπως οι τόκοι υπερημερίας που οφείλει στους παραγωγούς ή άλλες υποχρεώσεις, που έχουν απλώς αναφερθεί επιγραμματικά στις τελευταίες Οικονομικές Καταστάσεις του ΛΑΓΗΕ.

Καμία λοιπόν αφαίρεση χρημάτων δεν μπορεί να γίνει από τον Ειδικό Λογαριασμό.

Σχετική επιστολή απηύθυνε η ΕΛΕΤΑΕΝ στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και το ΥΠΕΝ.

Δείτε την επιστολή της ΕΛΕΤΑΕΝ