Επικαιροποιημένο Πλαίσιο Προτάσεων για την αδειοδότηση

Δευτέρα, 18 Μαΐου 2020

Στο πλαίσιο των εργασιών της Επιτροπής που έχει συστήσει το ΥΠΕΝ για την απλοποίηση των αδειοδοτικών διαδικασιών Α.Π.Ε., η ΕΛΕΤΑΕΝ υπέβαλε το Πλαίσιο των προτάσεών της για τα στάδια αδειοδότησης μετά την άδεια παραγωγής και την ΑΕΠΟ.

Το κείμενο περιλαμβάνει τις προτάσεις της ΕΛΕΤΑΕΝ για:

  • Θέματα αδειοδότησης της Σύνδεσης
  • Θέματα αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας
  • Παρατάσεις προθεσμιών
  • Έργα διαγωνισμών – ΣΕΔΠ
  • Θέματα δασικής, περιβαλλοντικής και λοιπής αδειοδότησης
  • Θέματα αιγιαλού και παραλίας
  • Πολεοδομικά θέματα
  • Περιβαλλοντική κατάταξη
  • Το σημείο επαφής

Δείτε το Πλαίσιο των προτάσεων ΕΔΩ

Δείτε νεότερη εκδοχή του κειμένου που ετοιμάστηκε τον Σεπτέμβριο 2020 ΕΔΩ