Μελέτη της WindEurope για τις αιολικές επενδύσεις Eletaen Team April 19, 2018

Μελέτη της WindEurope για τις αιολικές επενδύσεις

Μελέτη της WindEurope που συνοψίζει τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες στην Ευρώπη για αιολικές επενδύσεις από την 1η Ιανουαρίου 2017 έως τις 31 Μαρτίου 2018. Περιλαμβάνει στοιχεία για επενδύσεις για την κατασκευή νέων αιολικών πάρκων, πράξεις αναχρηματοδότησης για αιολικά πάρκα υπό κατασκευή ή απόκτηση έργων, εξαγορές επιχειρήσεων και τη χρηματοδότηση από τις κεφαλαιαγορές.

Κατεβάστε τη μελέτη σε pdf