Η ΕΛΕΤΑΕΝ στον διαδικτυακό διάλογο του Green Tank για την ανάπτυξη των ΑΠΕ Eletaen Team 22 Μαρτίου, 2021

Η ΕΛΕΤΑΕΝ στον διαδικτυακό διάλογο του Green Tank για την ανάπτυξη των ΑΠΕ

Δευτέρα, 22 Μαρτίου 2021

Το Green Tank σε συνεργασία με το Ίδρυμα Heinrich Boell στην Ελλάδα οργάνωσε ένα διαδικτυακό διάλογο καλώντας έξι φορείς και προσωπικότητες να απαντήσουν σε 4 ερωτήματα για τον ρόλο των ΑΠΕ στην επίτευξη των κλιματικών στόχων, τις επιπτώσεις τους και τις τοπικές αντιδράσεις.

Ο Γενικός Διευθυντής της ΕΛΕΤΑΕΝ, Π. Παπασταματίου απάντησε στα ερωτήματα αυτά:

Ερώτημα 1 (00:00): Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία θέτει ως στόχο την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας μέχρι το 2050. Η Ελλάδα έχει υποστηρίξει αυτήν την πρόταση, έχει διαμορφώσει τη δική της Μακροχρόνια Στρατηγική ως το 2050, ενώ παράλληλα έχει ήδη ανακοινώσει την απόφασή της για απολιγνιτοποίηση ως το 2028. Σε ποιες τεχνολογίες παραγωγής ενέργειας θεωρείτε ότι πρέπει να στραφεί η χώρα για να πετύχει αυτούς τους στόχους και γιατί;

Ερώτημα 2 (01:47): Ποιες είναι οι σημαντικότερες προκλήσεις που κατά τη γνώμη σας σχετίζονται με τη μεγαλύτερη διείσδυση των ΑΠΕ στην Ελλάδα;

Ερώτημα 3 (04:04): Ποιες είναι κατά τη γνώμη σας οι σημαντικότερες επιπτώσεις των ΑΠΕ στο φυσικό περιβάλλον ή συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας; Πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν; Θα έπρεπε για παράδειγμα να υπάρχουν ζώνες αποκλεισμού για τις ΑΠΕ ή να γίνεται διαφοροποίηση των πληρωμών προς τους παραγωγούς ΑΠΕ ώστε να αποφεύγεται η εγκατάσταση σε περιοχές μεγάλης σημασίας για τη βιοποικιλότητα;

Ερώτημα 4 (07:34): Πολλές τοπικές κοινωνίες στην Ελλάδα αντιδρούν στην εγκατάσταση των ΑΠΕ. Ποιες θεωρείτε ότι είναι οι βασικότερες αιτίες και ποιες οι πρακτικές ή και οι πολιτικές που είναι απαραίτητες ώστε να ξεπεραστούν τα εμπόδια;

Δείτε τις απαντήσεις του Π. Παπασταματίου :

Δείτε τις απαντήσεις από όλους τους συμμετέχοντες ΕΔΩ