Δελτίο Τύπου για το χειμερινό πακέτο της ΕΕ Eletaen Team 1 Δεκεμβρίου, 2016

Δελτίο Τύπου για το χειμερινό πακέτο της ΕΕ

Η Κομισιόν αποδεικνύεται κατώτερη των περιστάσεων και «ευάλωτη» στις πιέσεις των ισχυρών ενεργειακών λόμπυ

the answer is blowing in the wind

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σήμερα το πακέτο μέτρων γνωστό ως «Winter Package”, μια σειρά νομοθετικών προτάσεων που αποσκοπούν σύμφωνα με την θεωρία στην παροχή «καθαρής ενέργειας για όλους». Στην πράξη όμως, δεν διαπιστώνεται αυτό αφού περιλαμβάνονται μεν κάποιες θετικές προτάσεις αλλά υπάρχουν και σημαντικές αρνητικές ρυθμίσεις που διαφοροποιούνται σημαντικά από τις ισχύουσες, και φοβόμαστε πως θα οδηγήσουν σε αντίθετο αποτέλεσμα.

Συγκεκριμένα:

  • Υπάρχει πρόταση ακύρωσης των δεσμευτικών κλιματικών στόχων ανά χώρα.
  • Υπάρχει σαφής δυσμενέστερη αντιμετώπιση των νέων σταθμών παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.
  • Συνεχίζεται η επιδότηση, των ήδη επιδοτούμενων ορυκτών καυσίμων μέσω της διάδοσης των μηχανισμών αποζημίωσης ισχύος (capacity mechanisms) και την αποφυγή ορίων εκπομπών CO2 σε νέους σταθμούς.

Πρέπει να τονιστεί εμφατικά ότι η Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας είχε σχεδιαστεί αγνοώντας παντελώς την ύπαρξη στοχαστικής παραγωγής με μηδενικό μεταβλητό κόστος από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και αντί η αγορά να προσαρμοστεί στις νέες πηγές που τόσο έχει ανάγκη η ανθρωπότητα, με την πρόταση νέου κανονισμού Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας καταργείται η κατά προτεραιότητα πρόσβαση για τους νέους σταθμούς ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Ειδικά στην Ελλάδα:

Σε καμία περίπτωση μια ανανεώσιμη μορφή ενέργειας που είναι μεταβλητή με υψηλή αβεβαιότητα στην πρόβλεψη του δυναμικού της δεν μπορεί να συμμετέχει με ίσους όρους σε μια Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας η οποία έχει σχεδιαστεί με δεδομένα των συμβατικών σταθμών παραγωγής ενέργειας. Πριν αλλάξει το καθεστώς κατανομής και λειτουργίας ενός σταθμού παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας, θα πρέπει να υπάρχουν:

  1. Ενδοημερήσια αγορά και αγορά εξισορρόπησης που θα λειτουργούν πλήρως και με  ικανή ρευστότητα
  2.  Διαφάνεια στην λειτουργία της αγοράς και να έχουν αρθεί όλες οι στρεβλώσεις ώστε ο ανταγωνισμός να είναι υγιής
  3. Αναβαθμίσεις στις υποδομές και στα δίκτυα ώστε η συμμετοχή των παραγωγών να είναι ισόνομη χωρίς να υφίσταται κίνδυνος ασφάλειας των δικτύων
  4. Εξορθολογισμός του καθεστώτος υποχρεωτικής ένταξης των συμβατικών σταθμών το οποίο επηρεάζει σημαντικά τυχόν απαιτήσεις περικοπών παραγωγής ενέργειας
  5.  Αποφυγή περικοπής σταθμού παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας εισάγοντας θεσμικό πλαίσιο για έξυπνα δίκτυα και αποθήκευση. Το δυναμικό της χώρας μας είναι σημαντικό και δεν είναι λογικό να χάνεται.

Δεν είναι δυνατόν η Ευρώπη να πυροβολεί τα πόδια της και να υπονομεύει τις πολιτικές που η ίδια έχει σχεδιάσει και προωθήσει. Ιδιαίτερα δε αν ληφθεί υπόψη ότι η Ευρώπη έχει επενδύσει πολλά –οικονομικούς πόρους και πολιτικό κεφάλαιο- στην υπόθεση της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής.

Οι ΑΠΕ είναι το βασικό εργαλείο αυτής της προσπάθειας. Είναι λοιπόν ακατανόητο η Ευρώπη να συζητά μέτρα που είναι εις βάρος των ΑΠΕ όπως είναι η άρση της προτεραιότητας στην κατανομή του φορτίου και η κατάργηση των δεσμευτικών στόχων για τα κράτη μέλη. Δεν είναι κατανοητό να λαμβάνονται αρνητικά μέτρα υπό την πρόφαση ότι αυτά δεν θα επιφέρουν ουσιαστικές μεταβολές. Είναι βέβαιο ότι η άρση της προτεραιότητας στην κατανομή φορτίου θα αυξήσει το κλίμα ανασφάλειας και θα υπονομεύσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών.

Με μια τέτοια απόφαση το μόνο που είναι σίγουρο ότι θα πετύχει η Ευρώπη, είναι να πλήξει καίρια την ανάπτυξη ενός υγιούς κλάδου και να οδηγήσει σε απώλεια της ηγετικής της παρουσίας της Ευρώπης στον χώρο των Ανανεώσιμων πηγών Ενέργειας παγκοσμίως.

Σε μια εποχή που η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής έχει εγκατασταθεί μόνιμα ως υπ’ αριθμόν ένα ζήτημα σε κάθε ατζέντα συζητήσεων, γεγονός που υπαγορεύει την ταχύτερη και μεγαλύτερη δυνατή ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να ποδηγετήσει την ανάπτυξης τους, δημιουργώντας δυσκολίες και θέτοντας εμπόδια, ενώ από την άλλη συνεχίζει να ενισχύει ουσιαστικά την παραγωγή από ορυκτά καύσιμα.

Δυστυχώς ενώ η επίτευξη των στόχων της συμφωνίας του Παρισιού δείχνει ανέφικτη με τiς δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει τα κράτη (INDC’s), αφού οδηγούν σε άνοδο της μέσης παγκόσμιας θερμοκρασίας κατά 3,2ο Κελσίου, έναντι 1,5ο που είναι το ζητούμενο και η ΜΟΝΑΔΙΚΗ απάντηση θα ήταν η ταχύτερη και μαζικότερη δυνατή ανάπτυξη ΑΠΕ και η οριστική εγκατάλειψη των ορυκτών καυσίμων στο υπέδαφος όπου ανήκουν, η Κομισιόν κάνει το αντίθετο. Η Κομισιόν «στριμώχνει» τα νέα έργα ΑΠΕ και ουσιαστικά αδιαφορεί ακόμη και σήμερα για το καθεστώς επιδοτήσεων που ισχύει (με παραδοχές ΙΕΑ[i],[ii] και Παγκόσμιας Τράπεζας[iii][iv]) για τα ορυκτά καύσιμα.

Και δεν είναι η πρώτη φορά:

Bloomberg: «Πετρελαϊκοί γίγαντες και εμπορικοί όμιλοι δαπανούν $115 εκατομμύρια ετησίως μπλοκάροντας κλιματικές πολιτικές»[v]

Guardian: «Οι χαμηλοί στόχοι Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για το 2030, είναι αποτέλεσμα της πίεσης της Shell ώστε το φυσικό αέριο να αναδειχθεί ως η βασική τεχνολογία με την οποία η Ευρώπη θα μειώσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα οικονομικά» [vi]

Μπορεί με τις προτάσεις αυτές της Κομισιόν, να μην αναχαιτιστεί η πορεία προς την οικονομία μηδενικού άνθρακα, αλλά σίγουρα θα καθυστερήσει. Και αυτό που δεν έχουμε πια, είναι η πολυτέλεια του χρόνου. Έτσι, κάτι ο Τραμπ, κάτι η Κομισιόν το σύστημα ανθίσταται σθεναρά και δυστυχώς βρίσκει συμμάχους εκεί που δεν θα ‘πρεπε, στους απλούς πολίτες, οι οποίοι εμποδίζουν την ανάπτυξη των ΑΠΕ στον δικό τους χώρο για ασύγκριτα υποδεέστερους λόγους.

Τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας θα βιώσουν τις καταστροφικές συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Και δυστυχώς κανείς δεν θα κληθεί να δώσει λόγο γι αυτό.

Για την ΕΛΕΤΑΕΝ

Δρ. Ιωάννης Τσιπουρίδης

Πρόεδρος Δ.Σ.

Δείτε το Δελτίο Τύπου σε pdf