Άρθρο του Α. Ζερβού στον τόμο Greek Energy 2014 Eletaen Team 8 Απριλίου, 2014

Άρθρο του Α. Ζερβού στον τόμο Greek Energy 2014

Άρθρο του Αρθούρου Ζερβού, μέλους της ΕΛΕΤΑΕΝ στον τόμο Greek Energy 2014, με θέμα: «Επενδύσεις στον Τομέα της Ενέργειας και Αναδιάρθρωση λειτουργίας της αγοράς».

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών και παρά το αντίξοο οικονομικό περιβάλλον η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού έχει πραγματοποιήσει αξιοσημείωτες πρωτοβουλίες σε επίπεδο σχεδιασμού, υποστηρίζοντας την εθνική ενεργειακή στρατηγική, αποδεικνύοντας ότι είναι μία από τις πρωτοπόρες ελληνικές εταιρείες που κινούν το μοχλό ανάπτυξης της χώρας.

Σε όλη τη διάρκεια της πορείας της και ιδιαίτερα κατά την τελευταία δυσχερή περίοδο για τη χώρα, η ΔΕΗ έχει πραγματοποιήσει ετήσιες επενδύσεις της τάξεως του ενός δισεκατομμυρίου Ευρώ, οι οποίες είναι ζωτικής σημασίας για την ενίσχυση τόσο της οικονομικής όσο και της περιβαλλοντικής απόδοσής της, ενώ ταυτόχρονα υποστηρίζει την ανταγωνιστικότητα και την ασφάλεια εφοδιασμού.

Κατεβάστε το άρθρο του Α. Ζερβού σε pdf