Άρθρο του Ι. Τσιπουρίδη στο “Ενεργειακοί Διάλογοι”, έκδοση Δεκέμβριος 2014 Eletaen Team 15 Δεκεμβρίου, 2014

Άρθρο του Ι. Τσιπουρίδη στο Ενεργειακοί Διάλογοι, έκδοση Δεκέμβριος 2014

Άρθρο του Ιωάννη Τσιπουρίδη, Προέδρου του Δ.Σ. της ΕΛΕΤΑΕΝ, στις ειδικές εκδόσεις «Ενεργειακοί Διάλογοι» που δημοσιεύθηκε το Δεκέμβριο του 2014.

Σήμερα η σχέση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και αγοράς ηλεκτρισμού καθορίζεται από δυο βασικές θεσμικές παρεμβάσεις, τις κατευθύνσεις της ΓΔ Ανταγωνισμού για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της ενέργειας και του περιβάλλοντος, οι οποίες προβλέπουν – ανάμεσα στα άλλα – (i) την εφαρμογή ενός συστήματος Feed In Premium με διαγωνισμούς, από το 207 και (ii) την ανάληψη υποχρεώσεων εξισορρόπησης από τις Α.Π.Ε., με την προϋπόθεση ύπαρξης μιας αγοράς με ικανή ρευστότητα και τον σχεδιασμό μιας νέας συνολικής αγοράς ηλεκτρισμού που θα περιλαμβάνει αγορές διμερών συμβολαίων, προημερησία, ενδοημερήσια, εξισορρόπησης, μηχανισμό ισχύος κλπ. Κατά το χρονοδιάγραμμα που επιδιώκεται να τηρηθεί, ο σχεδιασμός αυτός θα εφαρμοσθεί πλήρως σε 2,5 χρόνια περίπου.

Κατεβάστε το άρθρο του Ι. Τσιπουρίδη σε pdf