Άρθρο του Α. Γερασίμου στον τόμο Greek Energy 2016 Eletaen Team 25 Ιουνίου, 2016

Άρθρο του Α. Γερασίμου στον τόμο Greek Energy 2016

Άρθρο του Α. Γερασίμου, μέλους της ΕΛΕΤΑΕΝ στο Greek Energy 2016, με θέμα: «Ζητήματα λειτουργίας αιολικών πάρκων στα μη διασυνδεμένα νησιά».

Το σύνολο των μη διασυνδεδεμένων στο ηπειρωτικό ηλεκτρικό δίκτυο νησιών (ΜΔΝ) αποτέλεσε εξαρχής ειδικό πεδίο ανάπτυξης έργων ΑΠΕ με ιδιαιτερότητες, τόσο στον πλούτο του ανανεώσιμου δυναμικού, όσο και στη λειτουργία των μικρών, αυτόνομων δικτύων.

Με την εξέλιξη της διείσδυσης των ΑΠΕ στα νησιά αναδείχτηκαν τυπικά θέματα λειτουργίας και ευστάθειας των δικτύων, που αντιμετωπίζονται με την περικοπή λειτουργίας των Αιολικών Πάρκων (ΑΠ) από το διαχειριστή, με συνέπειες που δεν είναι γνωστές στο ευρύ κοινό, αλλά ούτε πολλές φορές και στις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες και στις ρυθμιστικές αρχές.

Κατεβάστε το άρθρο του Α. Γερασίμου σε pdf