Άρθρο του Π.Παπασταματίου στην ΕΦΣΥΝ : “Αιολικό δυναμικό, ορεινοί όγκοι και δίκτυο Natura” Eletaen Team 24 Μαρτίου, 2023

Άρθρο του Π.Παπασταματίου στην ΕΦΣΥΝ : Αιολικό δυναμικό, ορεινοί όγκοι και δίκτυο Natura

Παρασκευή, 24 Μαρτίου 2023

Άρθρο του Παναγιώτη Παπασταματίου φιλοξένησε η Εφημερίδα των Συντακτών στις 24 Μαρτίου 2023 με τίτλο: «Αιολικό δυναμικό, ορεινοί όγκοι και δίκτυο Natura».

Στο άρθρο διαπιστώνεται η σαφής συσχέτιση που υπάρχει στην Ελλάδα μεταξύ τριών παραμέτρων: Του αιολικού δυναμικού, του υψομέτρου και του δικτύου Natura.

Στο άρθρο επισημαίνεται μεταξύ άλλων:

«Ας μη ξεχνάμε ότι αν εγκαθιστούμε αιολικά πάρκα σε περιοχές με υψηλό αιολικό δυναμικό, παράγουμε πιο πολλή ενέργεια με λιγότερες συνολικά ανεμογεννήτριες, με χαμηλότερο κόστος για τον καταναλωτή και με μικρότερη κατάληψη εδάφους. Για παράδειγμα, για να πετύχουμε με ένα μέσο χερσαίο αιολικό πάρκο την ίδια παραγωγή ενέργειας με ένα αιολικό πάρκο σε περιοχή με άνεμο ανάλογο του Αιγαίου, απαιτείται 1,7 φορές περισσότερη τελική κάλυψη εδάφους. Για την ίδια παραγωγή ενέργειας, ένα φωτοβολταϊκό απαιτεί έως και 18 φορές περισσότερο έδαφος.

Η ανάγκη λοιπόν για αξιοποίηση θέσεων με καλό άνεμο αλλά και για αποφυγή άλλων ανθρωπογενών δραστηριοτήτων (που αναπτύσσονται κυρίως σε μη ορεινές περιοχές) οδηγεί, σε εγκατάσταση αιολικών πάρκων σε ορεινούς όγκους και σε περιοχές Natura».

«Προφανώς, όπως κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα, τα αιολικά πάρκα έχουν επιπτώσεις στο τοπικό περιβάλλον. Αυτές αξιολογούνται και εάν αποδεικνύεται με βάση συγκεκριμένα και επιστημονικά δεδομένα ότι θα υπάρχουν σημαντικές αρνητικές, μη αναστρέψιμες, επιπτώσεις – που δεν μπορεί να μετριασθούν ή να αντισταθμιστούν – σε κάποιο προστατευόμενο αντικείμενο υψηλής αξίας, τότε η συγκεκριμένη αίτηση θα πρέπει να απορρίπτεται. Η απόρριψη όμως δεν μπορεί να βασίζεται σε γενικές πιθανολογήσεις που δεν υποστηρίζονται από ειδικά στοιχεία για την συγκεκριμένη κάθε φορά πρόταση επένδυσης, ούτε μπορεί να γίνεται χωρίς την εξέταση της πρότασης. Για αυτό είναι λάθος ο ορισμός εκτεταμένων, a-priori, ζωνών αποκλεισμού μέσω γενικών μελετών όπως είναι οι Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες ή μέσω, μη θεσμικών, αποσπασματικών διαδικασιών όπως η πρωτοβουλία για τα λεγόμενα «απάτητα βουνά».

Περαιτέρω, οι επιπτώσεις πρέπει -κατά την ευρωπαϊκή νομοθεσία- να σταθμίζονται σε σχέση με το υπέρτατο δημόσιο συμφέρον που υπηρετούν τα αιολικά πάρκα».

Αυτό το δημόσιο συμφέρον αφορά την ενεργειακή ανεξαρτησία, την παροχή φθηνής ηλεκτρικής ενέργειας, την υγεία των ανθρώπων και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Κατεβάστε το δημοσίευμα της ΕΦΣΥΝ σε pdf ΕΔΩ

Κατεβάστε το κείμενο του άρθρου σε pdf ΕΔΩ