Ανάλυση επιπτώσεων από την εγκατάσταση και λειτουργία αιολικών πάρκων Eletaen Team 25 Μαΐου, 2009

Ανάλυση επιπτώσεων από την εγκατάσταση και λειτουργία αιολικών πάρκων

Η διείσδυση της αιολικής ενέργειας στο ενεργειακό μίγμα της Χώρας, έστω και με τους αργούς ρυθμούς που συντελείται, έχει δημιουργήσει ένα συνεχώς διευρυνόμενο κύκλο συζητήσεων σχετικά με τις επιπτώσεις που έχουν τα αιολικά πάρκα στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον.

Το γεγονός ότι τα αιολικά πάρκα έχουν ή ενδέχεται να έχουν επιπτώσεις, οδήγησε, κυρίως κατά την τελευταία δεκαετία, μια μερίδα της κοινής γνώμης στον «αφορισμό» της αιολικής ενέργειας. Ήδη υφίσταται ένας φαύλος κύκλος όπου ένας αριθμός «ειδικών» (με ή χωρίς εισαγωγικά) διόγκωσε ή στρέβλωσε παντελώς τις επιπτώσεις που έχουν τα αιολικά πάρκα. Η παραπληροφόρηση του κοινού σχετικά με το τι είναι αιολική ενέργεια και τι πραγματικές επιπτώσεις έχει στο περιβάλλον, οδήγησε σε αντίθεση τοπικών κοινωνιών, μεθοδευμένη μερικές φορές, στην εγκατάσταση αιολικών πάρκων στην περιοχή τους.

Βασικός σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να αποσαφηνιστεί ότι οι επιπτώσεις που όντως έχει ένα αιολικό πάρκο στο περιβάλλον – κάθε έργο άλλωστε δημιουργεί επιπτώσεις στο περιβάλλον, θα ήταν παράλογο να λεχθεί το αντίθετο – είναι ελάσσονος σημασίας σε σχέση με τις θετικές επιπτώσεις που δημιουργεί. Πιο συγκεκριμένα η προώθηση της αιολικής ενέργειας, μαζί με μια σειρά άλλων μέτρων (εξοικονόμηση ενέργειας, προώθηση υπόλοιπων ΑΠΕ, συμπαραγωγή, ανακύκλωση κ.ά.), είναι άρρηκτα συνδεδεμένη, με αδιάσειστα επιστημονικά στοιχεία να το αποδεικνύουν, με το μέλλον του πλανήτη και κατ’ επέκταση το μέλλον της ανθρωπότητας.

Επιπρόσθετα, η αλματώδης πρόοδος της αιολικής τεχνολογίας, καθώς επίσης και τα σύγχρονα επιστημονικά εργαλεία που είναι διαθέσιμα για τον ορθό σχεδιασμό και την παρακολούθηση της λειτουργίας ενός αιολικού πάρκου μπορούν να συνδράμουν αποφασιστικά στην περαιτέρω μείωση των επιπτώσεων.

Κατεβάστε τη μελέτη σε pdf