Δελτίο Τύπου για την επικείμενη μείωση της Χρέωσης Προμηθευτών Eletaen Team 20 Απριλίου, 2018

Δελτίο Τύπου για την επικείμενη μείωση της Χρέωσης Προμηθευτών

Παρασκευή, 20 Απριλίου 2018

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Για την επικείμενη μείωση της Χρέωσης Προμηθευτών

 

Σε σχέση με σημερινά δημοσιεύματα του τύπου ότι προωθείται τροπολογία στη Βουλή για τη μείωση της Χρέωσης Προμηθευτών κατά 50%, ανακοινώνονται τα εξής:

  1. Το ύψος της μείωσης είναι υπερβολικά υψηλό. Είναι πολύ υψηλότερο από τα ποσά που είχαν αναγραφεί στον τύπο.
  2. Η ΕΛΕΤΑΕΝ έχει ζητήσει πολλές φορές αναλυτική τεκμηρίωση των ποσοτικών μεγεθών του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. από τον οποίο πληρώνονται οι παραγωγοί Α.Π.Ε. Tέτοια τεκμηρίωση δεν έχει παρουσιασθεί.
  3. Αντιθέτως, φαίνεται ότι η προωθούμενη μείωση της Χρέωσης Προμηθευτών στηρίζεται σε αβέβαιους υπολογισμούς που δεν έχουν λάβει υπόψη όλες τις παραμέτρους, όπως ενδεικτικά τις υποχρεώσεις που προκύπτουν για το ΛΑΓΗΕ εξαιτίας των καθυστερήσεων στις πληρωμές του προς τους παραγωγούς.
  4. Η Κυβέρνηση οφείλει να παρουσιάσει και να εξηγήσει τι συνέπειες εκτιμά ότι θα έχει η προωθούμενη ρύθμιση στην αύξηση των καθυστερήσεων των πληρωμών των παραγωγών.
  5. Η Κυβέρνηση, η ΡΑΕ και ο ΛΑΓΗΕ οφείλουν να συζητήσουν αναλυτικά και τεκμηριωμένα με τον κλάδο των Α.Π.Ε. χωρίς αιφνιδιασμούς, πριν από οποιαδήποτε απόφαση.

Δείτε το Δελτίο Τύπου σε pdf

Δείτε την κοινή επιστολή ΕΛΕΤΑΕΝ ΕΣΜΥΕ της 21.03.2018