Κοινή Ανακοίνωση φορέων ΑΠΕ για τη Χρέωση Προμηθευτών Eletaen Team 20 Νοεμβρίου, 2017

Κοινή Ανακοίνωση φορέων ΑΠΕ για τη Χρέωση Προμηθευτών

Επισυνάπτουμε κοινή ανακοίνωση των ακόλουθων φορέων ΑΠΕ για τη Χρέωση Προμηθευτή:

Ελληνική Εταιρεία Ανάπτυξης Βιομάζας, ΕΛΕΑΒΙΟΜ

Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας, ΕΛΕΤΑΕΝ

Ελληνικός Σύνδεσμος Ηλεκτροπαραγωγών από ΑΠΕ, ΕΣΗΑΠΕ

Ελληνικός Σύνδεσμος Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων, ΕΣΜΥΕ

Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αγροτικών Φωτοβολταϊκών, ΠΣΑΦ

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών, ΣΕΦ

Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά, ΣΠΕΦ

Ανακοίνωση φορέων ΑΠΕ για τη Χρέωση Προμηθευτών