Άρθρο στο Βήμα για την αιολική ενέργεια με αναφορά στην ΕΛΕΤΑΕΝ.