Συμμετοχή στη διαβούλευση για το σχέδιο νόμου: «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, (…), θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων (…)»

Επιστολή στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας απέστειλε η ΕΛΕΤΑΕΝ καταθέτοντας τα σχόλια, τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις του κλάδου στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για το σχέδιο νόμου «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, (…), θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων (…)»….

Επιστολή ΕΛΕΤΑΕΝ για τη σύνδεση νέων Α.Π.Ε. στο δίκτυο.

Επιστολή στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας απέστειλε η ΕΛΕΤΑΕΝ για τις διαδικασίες και τα κριτήρια σύνδεσης νέων Α.Π.Ε. στο δίκτυο….

Note on new Law 4685/2020

Επιστολή ΕΛΕΤΑΕΝ για την ευθύνη εξισορρόπησης των Α.Π.Ε.

Επιστολή στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τη Ρ.Α.Ε. απέστειλε η ΕΛΕΤΑΕΝ, με τις επισημάνσεις του κλάδου σχετικά με το χρόνο και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι Α.Π.Ε. θα αποκτήσουν πλήρη ευθύνη εξισορρόπησης….

Επικαιροποιημένο Πλαίσιο Προτάσεων για την αδειοδότηση

Συμμετοχή στη διαβούλευση για το σχέδιο νόμου για τις Α.Π.Ε.

Αναλυτικές παρατηρήσεις απέστειλε η ΕΛΕΤΑΕΝ στο πλαίσιο της διαβούλευσης για το σχέδιο νόμου για τη Β’ φάση αδειοδότησης των Α.Π.Ε. Το σχέδιο κινείται στη σωστή κατεύθυνση με γνώμονα την επιτάχυνση της διείσδυσης των Α.Π.Ε. στο ενεργειακό μίγμα της χώρας και την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων για το 2030 …

Επιστολή για την ανάγκη επιτάχυνσης της προκήρυξης των νέων διαγωνισμών Α.Π.Ε.

Η ΕΛΕΤΑΕΝ απέστειλε επιστολή προς την ηγεσία του ΥΠ.ΕΝ σχετικά με την ανάγκη που υπάρχει για επιτάχυνσης της προκήρυξης των νέων διαγωνισμών Α.Π.Ε. Η ΕΛΕΤΑΕΝ τόνισε πως είναι απαραίτητη η άμεση ανακοίνωση συγκεκριμένου και δεσμευτικού χρονοδιαγράμματος των επόμενων διαγωνισμών, και σημείωσε ….

Επιστολή ΕΛΕΤΑΕΝ στην ΥΠΑ για την εγκατάσταση τεχνητών εμποδίων

Στο πλαίσιο της συνεργασίας με την ΥΠΑ, η ΕΛΕΤΑΕΝ απέστειλε νέα επιστολή με ιδέες και προτάσεις για τη διαδικασία και το περιεχόμενο των γνωματεύσεων της Υπηρεσίας κατά την αδειοδότηση αιολικών πάρκων….

Επιστολή ΕΛΕΤΑΕΝ στο ΥΠ.ΕΝ για την Περιβαλλοντική κατάταξη

Σχόλια και παρατηρήσεις επί των προθεσμιών του άρ. 12 του ν. 4685/2020 σε σχέση με τη νέα κατάταξη Α.Π.Ε. σε κατηγορίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης, απέστειλε η ΕΛΕΤΑΕΝ…

Επιστολή ΕΛΕΤΑΕΝ προς την Κυβέρνηση σχετικά με την Μελέτη για την σημαντική μείωση που επιφέρει η αιολική ενέργεια στις τιμές της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας

Η ΕΛΕΤΑΕΝ απέστειλε επιστολή προς τον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κώστα Σκρέκα, και τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνι Γεωργιάδη, σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους τα αιολικά πάρκα ανακουφίζουν τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας….

Συμμετοχή της ΕΛΕΤΑΕΝ στη Διαβούλευση για την Εθνική Χωρική Στρατηγική για το Θαλάσσιο Χώρο

Η ΕΛΕΤΑΕΝ συμμετέχει στη δημόσια διαβούλευση επί της Εθνικής Χωρικής Στρατηγικής για το Θαλάσσιο Χώρο (ΕΧΣΘΧ), με επιστολή που απέστειλε προς το ΥΠ.ΕΝ…..

Συμμετοχή της ΕΛΕΤΑΕΝ στη διαβούλευση για τις Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες

Επιστολή και αναλυτικά υπομνήματα κατέθεσε η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας ΕΛΕΤΑΕΝ για τις τρεις Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες (ΕΠΜ) που τέθηκαν σε διαβούλευση από το ΥΠΕΝ και αφορούν περιοχές της Κρήτης, της Θράκης και της νότιας Πελοποννήσου…..

Επιστολή ΕΛΕΤΑΕΝ στην ΥΠΑ σχετικά με την πρόσφατη ΥΑ περί των γνωματεύσεών της για την εγκατάσταση τεχνητών εμποδίων

Η ΕΛΕΤΑΕΝ απέστειλε επιστολή προς την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας σχετικά με την υπ’ αριθμ. Κ.Γ./Δ3/Δ44600 Υπουργική Απόφαση….

Επιστολή ΕΛΕΤΑΕΝ στο ΥΠΕΝ για τις τροποποιήσεις ΑΕΠΟ

Eπιστολή σχετικά με τις διαδικασίες τροποποίησης ΑΕΠΟ απέστειλε στο νέο Γ.Γ. Περιβάλλοντος η ΕΛΕΤΑΕΝ. Στην επιστολή της η ΕΛΕΤΑΕΝ…

Κοινή επιστολή φορέων Α.Π.Ε. για τις υποχρεώσεις εξισορρόπησης των Α.Π.Ε.

Κοινή επιστολή προς το ΥΠΕΝ και τη ΡΑΕ, απηύθυνε η ΕΛΕΤΑΕΝ μαζί με άλλους φορείς με αφορμή δημοσιεύματα για επιβολή πλήρων ευθυνών εξισορρόπησης για τις Α.Π.Ε. από τις αρχές του 2022 χωρίς να είναι διαθέσιμα τα απαραίτητα θεσμικά εργαλεία και χωρίς να έχουν εκπληρωθεί οι ουσιαστικές προϋποθέσεις που επιτρέπουν στις Α.Π.Ε. να συμμετέχουν ισότιμα και αποτελεσματικά στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, προς όφελος των καταναλωτών…..

Επιστολή ΕΛΕΤΑΕΝ στη ΡΑΕ για τη δημόσια διαβούλευση επί του υποδείγματος της Εγγυητικής Επιστολής Βεβαίωσης Παραγωγού

Με επιστολή της προς τη ΡΑΕ, συμμετείχε η ΕΛΕΤΑΕΝ στη δημόσια διαβούλευση της Αρχής επί του περιεχομένου του υποδείγματος της Εγγυητικής Επιστολής Βεβαίωσης Παραγωγού του άρθρου 11Α του ν. 4685/2020 (ΦΕΚ Α’ 92/ 07.05.2020), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 137 του ν. 4819/2021 (ΦΕΚ Α’ 129/23.07.2021)….

Υπόμνημα για διατάξεις του σχεδίου νόμου του ΥΠΕΝ για τη διαχείριση αποβλήτων

Υπόμνημα στην Μόνιμη Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής απέστειλε η ΕΛΕΤΑΕΝ με αφορμή τη συζήτηση του σχεδίου νόμου του ΥΠΕΝ για τη …..