Επιστολή ΕΛΕΤΑΕΝ για το Νομοσχέδιο Α.Π.Ε

Επιστολή στην ηγεσία του ΥΠ.ΕΝ και στη στη ΔΕ Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής απέστειλε η ΕΛΕΤΑΕΝ για το  Σχέδιο νόμου «Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων και διεύρυνση του αντικειμένου της με αρμοδιότητες επί των υπηρεσιών ύδατος και της διαχείρισης αστικών αποβλήτων, ενίσχυση της υδατικής πολιτικής – Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για τη χρήση και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μέσω της ενσωμάτωσης των οδηγιών ΕΕ 2018/2001 και 2019/944 – Ειδικότερες διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος»….

Επιστολή ΕΛΕΤΑΕΝ για τους περιορισμούς έγχυσης των Σταθμών Α.Π.Ε.

Επιστολή στη ΡΑΕ απέστειλε η ΕΛΕΤΑΕΝ για τους περιορισμούς έγχυσης των Σταθμών Α.Π.Ε., ΣΗΘΥΑ και Σταθμών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας, οι οποίοι εμπίπτουν στην εφαρμογή του άρθρου 10 του ν. 4951/2022 συμμετέχοντας στη σχετική Δημόσια Διαβούλευση….

Επιστολή ΕΛΕΤΑΕΝ και υπόμνημα προτάσεων για νομοθετικές και κανονιστικές πρωτοβουλίες ΥΠ.ΕΝ

Επιστολή και αναλυτικό υπόμνημα απέστειλε η ΕΛΕΤΑΕΝ προς την ηγεσία του ΥΠ.ΕΝ. ενόψει των νομοθετικών και κανονιστικών πρωτοβουλιών που δρομολογούνται…..

Επιστολή ΕΛΕΤΑΕΝ στην ΥΠΑ για τη φωτοσήμανση ανεμογεννητριών

Επιστολή και σχετικό σημείωμα απέστειλε η ΕΛΕΤΑΕΝ στην Υπηρεσία Πολιτικής αεροπορίας καταθέτοντας τις προτάσεις της σχετικά με την φωτοσήμανση των ανεμογεννητριών….

Συμμετοχή στη διαβούλευση για την Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη 6α

Αναλυτικό υπόμνημα απέστειλε η ΕΛΕΤΑΕΝ στο πλαίσιο της διαβούλευσης για την Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη 6α που αφορά περιοχές της Π.Ε Βοιωτίας (μέρους) και Εύβοιας….

Επιστολή ΕΛΕΤΑΕΝ για τον διαθέσιμο ηλεκτρικό χώρο

Επιστολή στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας απέστειλε η ΕΛΕΤΑΕΝ για την αξιοποίηση του διαθέσιμου ηλεκτρικού χώρου και τις προτάσεις της για τη δημόσια συζήτηση περί απελευθέρωσης του δεσμευμένου ηλεκτρικού χώρου…

Επιστολή στην ΕΦΣΥΝ για τη συσχέτιση της αιολικής ενέργειας με τις πυρκαγιές. Τι έτι χρείαν έχομεν μαρτύρων;

Η Εφημερίδα των Συντακτών δημοσίευσε στο δικτυακό της τόπο επιστολή της ΕΛΕΤΑΕΝ με το ακόλουθο περιεχόμενο….

Επιστολή ΕΛΕΤΑΕΝ για τις προτεραιότητες και κριτήρια σύνδεσης νέων Α.Π.Ε. στο δίκτυο.

Επιστολή στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας απέστειλε η ΕΛΕΤΑΕΝ για την Υπουργική Απόφαση σχετικά με τις προτεραιότητες και τα κριτήρια σύνδεσης νέων Α.Π.Ε. στο δίκτυο….

Επιστολή ΕΛΕΤΑΕΝ στην εφημερίδα “ΕφΣυν”: Συμβάλλοντας στον διάλογο για την αιολική ενέργεια

Στην Εφημερίδα των Συντακτών της 4.9.2022 φιλοξενήθηκε ρεπορτάζ με τίτλο «Οι ανεμογεννήτριες δεν λύνουν το πρόβλημα της ενέργειας», το οποίο -κατά την κρίση μας- περιείχε πλήθος εσφαλμένων αναφορών γύρω από την αιολική ενέργεια …

Συμμετοχή στη διαβούλευση για το σχέδιο νόμου: «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, (…), θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων (…)»

Επιστολή στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας απέστειλε η ΕΛΕΤΑΕΝ καταθέτοντας τα σχόλια, τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις του κλάδου στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για το σχέδιο νόμου «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, (…), θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων (…)»….

Επιστολή ΕΛΕΤΑΕΝ για τη σύνδεση νέων Α.Π.Ε. στο δίκτυο.

Επιστολή στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας απέστειλε η ΕΛΕΤΑΕΝ για τις διαδικασίες και τα κριτήρια σύνδεσης νέων Α.Π.Ε. στο δίκτυο….

Note on new Law 4685/2020

Επιστολή ΕΛΕΤΑΕΝ για την ευθύνη εξισορρόπησης των Α.Π.Ε.

Επιστολή στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τη Ρ.Α.Ε. απέστειλε η ΕΛΕΤΑΕΝ, με τις επισημάνσεις του κλάδου σχετικά με το χρόνο και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι Α.Π.Ε. θα αποκτήσουν πλήρη ευθύνη εξισορρόπησης….

Επικαιροποιημένο Πλαίσιο Προτάσεων για την αδειοδότηση

Συμμετοχή στη διαβούλευση για το σχέδιο νόμου για τις Α.Π.Ε.

Αναλυτικές παρατηρήσεις απέστειλε η ΕΛΕΤΑΕΝ στο πλαίσιο της διαβούλευσης για το σχέδιο νόμου για τη Β’ φάση αδειοδότησης των Α.Π.Ε. Το σχέδιο κινείται στη σωστή κατεύθυνση με γνώμονα την επιτάχυνση της διείσδυσης των Α.Π.Ε. στο ενεργειακό μίγμα της χώρας και την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων για το 2030 …

Επιστολή για την ανάγκη επιτάχυνσης της προκήρυξης των νέων διαγωνισμών Α.Π.Ε.

Η ΕΛΕΤΑΕΝ απέστειλε επιστολή προς την ηγεσία του ΥΠ.ΕΝ σχετικά με την ανάγκη που υπάρχει για επιτάχυνσης της προκήρυξης των νέων διαγωνισμών Α.Π.Ε. Η ΕΛΕΤΑΕΝ τόνισε πως είναι απαραίτητη η άμεση ανακοίνωση συγκεκριμένου και δεσμευτικού χρονοδιαγράμματος των επόμενων διαγωνισμών, και σημείωσε ….

Επιστολή ΕΛΕΤΑΕΝ στην ΥΠΑ για την εγκατάσταση τεχνητών εμποδίων

Στο πλαίσιο της συνεργασίας με την ΥΠΑ, η ΕΛΕΤΑΕΝ απέστειλε νέα επιστολή με ιδέες και προτάσεις για τη διαδικασία και το περιεχόμενο των γνωματεύσεων της Υπηρεσίας κατά την αδειοδότηση αιολικών πάρκων….