Εγγραφή Μέλους στην ΕΛΕΤΑΕΝ

Για την εγγραφή σας στην ΕΛΕΤΑΕΝ πρέπει να σας προτείνουν 2 ενεργά μέλη της Ένωσης και να συμπληρώσετε την αίτηση εγγραφής, ακολουθώντας τις οδηγίες που αναφέρονται σε αυτήν.

To become a member of HWEA/ELETAEN you should be proposed by two active members and complete the application form following the instructions mentioned in this form.