Επιστολή ΕΛΕΤΑΕΝ στην ΥΠΑ σχετικά με την πρόσφατη ΥΑ περί των γνωματεύσεών της για την εγκατάσταση τεχνητών εμποδίων

Η ΕΛΕΤΑΕΝ απέστειλε επιστολή προς την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας σχετικά με την υπ’ αριθμ. Κ.Γ./Δ3/Δ44600 Υπουργική Απόφαση….

Επιστολή ΕΛΕΤΑΕΝ στο ΥΠΕΝ για τις τροποποιήσεις ΑΕΠΟ

Eπιστολή σχετικά με τις διαδικασίες τροποποίησης ΑΕΠΟ απέστειλε στο νέο Γ.Γ. Περιβάλλοντος η ΕΛΕΤΑΕΝ. Στην επιστολή της η ΕΛΕΤΑΕΝ…

Κοινή επιστολή φορέων Α.Π.Ε. για τις υποχρεώσεις εξισορρόπησης των Α.Π.Ε.

Κοινή επιστολή προς το ΥΠΕΝ και τη ΡΑΕ, απηύθυνε η ΕΛΕΤΑΕΝ μαζί με άλλους φορείς με αφορμή δημοσιεύματα για επιβολή πλήρων ευθυνών εξισορρόπησης για τις Α.Π.Ε. από τις αρχές του 2022 χωρίς να είναι διαθέσιμα τα απαραίτητα θεσμικά εργαλεία και χωρίς να έχουν εκπληρωθεί οι ουσιαστικές προϋποθέσεις που επιτρέπουν στις Α.Π.Ε. να συμμετέχουν ισότιμα και αποτελεσματικά στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, προς όφελος των καταναλωτών…..

Επιστολή ΕΛΕΤΑΕΝ στη ΡΑΕ για τη δημόσια διαβούλευση επί του υποδείγματος της Εγγυητικής Επιστολής Βεβαίωσης Παραγωγού

Με επιστολή της προς τη ΡΑΕ, συμμετείχε η ΕΛΕΤΑΕΝ στη δημόσια διαβούλευση της Αρχής επί του περιεχομένου του υποδείγματος της Εγγυητικής Επιστολής Βεβαίωσης Παραγωγού του άρθρου 11Α του ν. 4685/2020 (ΦΕΚ Α’ 92/ 07.05.2020), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 137 του ν. 4819/2021 (ΦΕΚ Α’ 129/23.07.2021)….

Προκήρυξη θέσης μηχανικού ή επιστήμονα στην ΕΛΕΤΑΕΝ

Στο πλαίσιο συμμετοχής της ΕΛΕΤΑΕΝ στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Β’ ΚΥΚΛΟΣ»…

Υπόμνημα για διατάξεις του σχεδίου νόμου του ΥΠΕΝ για τη διαχείριση αποβλήτων

Υπόμνημα στην Μόνιμη Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής απέστειλε η ΕΛΕΤΑΕΝ με αφορμή τη συζήτηση του σχεδίου νόμου του ΥΠΕΝ για τη …..

Επιστολή ΕΛΕΤΑΕΝ στη ΡΑΕ για τη δημόσια διαβούλευση επί του υβριδικού μοντέλου λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας της Κρήτης

Με επιστολή της προς τη ΡΑΕ συμμετείχε η ΕΛΕΤΑΕΝ στη δημόσια διαβούλευση της Αρχής για το προτεινόμενο ρυθμιστικό πλαίσιο (high level design) του υβριδικού μοντέλου λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας της Κρήτης…

Επιστολή ΕΛΕΤΑΕΝ στη ΡΑΕ για τα κόστη των τεχνολογιών

Με επιστολή της προς τη ΡΑΕ συμμετείχε η ΕΛΕΤΑΕΝ στη δημόσια διαβούλευση της Αρχής για τα κόστη των τεχνολογιών ηλεκτροπαραγωγής.  Η ΕΛΕΤΑΕΝ περιορίστηκε να σχολιάσει τις παραμέτρους κόστους των χερσαίων και θαλάσσιων αιολικών πάρκων…

Επιστολή ΕΛΕΤΑΕΝ στο ΥΠ.ΕΝ για την Β’ φάση αναμόρφωσης θεσμικού πλαισίου Α.Π.Ε.

Σχόλια και παρατηρήσεις επί των προτάσεων για την Β’ φάση αναμόρφωσης του θεσμικού πλαισίου Α.Π.Ε, που παρουσιάστηκαν κατά την τηλεδιάσκεψη της 4ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Α.Π.Ε. την 26/4/2021, απέστειλε η ΕΛΕΤΑΕΝ…

Επιστολή στην Ομάδα του ΥΠΕΝ για την Αποθήκευση

Τις απαντήσεις της στο ερωτηματολόγιο της Ομάδας Διοίκησης Έργου Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας του ΥΠΕΝ υπέβαλε η ΕΛΕΤΑΕΝ με επιστολή της.
Ένα κατάλληλο ρυθμιστικό πλαίσιο …

Υπόμνημα για τα θέματα δασικής νομοθεσίας

Επιστολή και Υπόμνημα στο Υπουργείο ΠΕΝ για τα θέματα της δασικής νομοθεσίας υπέβαλε η ΕΛΕΤΑΕΝ. O ρόλος των δασικών υπηρεσιών στην ανάπτυξη των Α.Π.Ε. και ειδικά της αιολικής ενέργειας, είναι σημαντικός και διαρκής…..

Επιστολή και Υπόμνημα ΕΛΕΤΑΕΝ στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γιώργο Αμυρά

Στο πλαίσιο τηλεδιάσκεψης της ΕΛΕΤΑΕΝ με τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γιώργο Αμυρά, η ΕΛΕΤΑΕΝ υπέβαλε επιστολή και Υπόμνημα με τις θέσεις και τις προτάσεις της…..

Επιστολή ΕΛΕΤΑΕΝ στο ΥΠΕΝ για τον υπολογισμό ανταλλάγματος χρήσης για εγκατάσταση έργων Α.Π.Ε. σε δασικές εκτάσεις

Επιστολή προς την Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠ.ΕΝ. απέστειλε η ΕΛΕΤΑΕΝ….

Επιστολή της ΕΛΕΤΑΕΝ στο capital.gr

Αναλυτική επιστολή απέστειλε η ΕΛΕΤΑΕΝ στο δημοσιογράφο της ιστοσελίδας capital.gr κ. Κ.Στούπα. Η ιστοσελίδα αναπαρήγαγε το βασικό περιεχόμενο μια συνέντευξης του κ. Dominique Louis, Προέδρου και Δ/ντος Συμβούλου της Assystem που εξειδικεύεται…

Επιστολή ΕΛΕΤΑΕΝ στο ΥΠΕΝ για τα βασικά θέματα πολιτικής του αιολικού κλάδου

Επιστολή με τα βασικά θέματα πολιτικής του αιολικού κλάδου απέστειλε η ΕΛΕΤΑΕΝ στο νέο Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας…..